Moroncelo Kropper

c 02-21

E 342

Land van oorsprong: Spanje, de streek rond Sevilla (Andalusië).

Algemeen voorkomen: Atletische duif van gemiddelde grootte, middelhoge stand, opgerichte houding en lichte “zwanenhals”. Veel drift, waarbij hij zich in actie erg lang maakt en hoog op de tenen gaat staan.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

 

Oogranden

 

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

 

Borst

Vleugels

 

Staart

Benen

Bevedering

Duif met een hoog gedragen borst en iets teruggetrokken hals.

Afhellend met opgerichte houding.

Smal; de kopbelijning is van snavelpunt tot in de hals een vloeiende ononderbroken geronde lijn. Bovenkop mag iets afgeplat zijn.

Bij voorkeur intensief rood, maar alle kleuren zijn toegestaan, ook twee verschillend gekleurde ogen en gebroken ogen.

Smal, glad, fijn; kleur bij voorkeur licht roze tot rood, oudere dieren wat grover en bleker.

Middellang, krachtig; wat gebogen aan het uiteinde (geeft een sperwerachtig uiterlijk); hoornkleurig, donker uiteinde is toegestaan.

Glad en fijn. Door de smokeyfactor kan de snavel lichter van kleur zijn.

Opgericht, licht als een zwanenhals gedragen en de snavel tegen de borst drukkend. Tijdens actie, opstaande veren in de nek.

Hoog gedragen.

Lang, bijna tot het staarteinde van de staart reikend; op de staart rustend, daarbij licht kruisend gedragen.

Vlak; staartdracht normaal. Moet voorzien zijn van een spiegel.

Middellange benen, tijdens actie hoog op de tenen lopend.

Strak en glad, alleen aan de hals los gedragen.

Kleurslagen:

Ø  Zwart-,  en blauw bont; donkerder dieren genieten de voorkeur.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Alle kleurslagen met een witte halve maanvormige borstslab, aan elke vleugel minimaal 7 witte slagpennen, de buik en de dijbeenbevedering wit. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk koper over het gehele lichaam bij beide kleurslagen en een spiegel in de staart is vereist. Door schimmel zijn enigszins witte of lichte banden zichtbaar. Hoewel kleur en tekening van ondergeschikt belang zijn bij de beoordeling kan een fraai gekleurd dier daarvoor worden beloond met één punt extra.

Fouten:

Te groot, te grof type; los kropvel; snoering te grote krop en of brede oogranden; te lange of stompe snavel; voetbevedering; weinig of geen actie; te lange benen; openstaande vleugelbogen; ontbreken van slabtekening; geen spiegel in de staart.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Kop

ü  Snavel en neusdoppen

ü  Hals

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur en tekening

Toegevoegde raskenmerken:

Zeer temperamentvolle duif, nerveus en rusteloos.

Ringmaat:   8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen