Schotse kruipers

   

Herkomst: Reeds meer dan honderd jaar in Schotland gefokt.

Algemene indruk: Een zeer kortbenig, vrij gestrekt middelgroot hoen van het landhoentype met een waggelende beweging.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Vrij lang en breed, gerond met slechts weinig opgerichte houding.

Middelgroot; gezicht glad en levendig rood.

Enkele, middelgrote kam, recht en rechtopstaand, doorgaans rijkelijk getand; de kamhiel volgt de buiging van de nek zonder daarop te rusten; levendig rood.

Vrij krachtig, licht gebogen; kleur afhankelijk van de kleurslag.

Middelgroot, levendig rood.

Vrij klein, ovaal en goed aanliggend, levendig rood.

Vrij groot, kleur afhankelijk van de kleurslag.

Vrij kort en gedrongen; iets naar voren gedragen; halsbehang vol bevederd.

Rug lang, vlak en breed tot op het zadel, slechts weinig afhellend naar de staart; zadel voorzien van goed ontwikkeld behang.

Goed gerond, breed en diep.

Middellang, goed aanliggend en vrijwel horizontaal gedragen.

Breed en goed gerond.

Groot en vol, goed gespreid en halfhoog gedragen; stuurveren breed, over-vloedig voorzien van staartdekveren; sikkels vrij breed en gebogen.

Vol en goed ontwikkeld; diep.

Kort; gaan schuil in de bevedering van het achterlijf.

Kort en stevig; gaan gedeeltelijk schuil in het gevederte; loopbenen maxi-maal 3,75 cm, onbevederd; vier tenen; kleur afhankelijk van de kleurslag.

Goed ontwikkeld, zacht en goed aanliggend met een rijke staart en sierbevedering.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De hen heeft een vrij kleine staande kam.

Ernstige fouten

Te hoge beenstelling, korte rug, matig ontwikkelde staartpartij, veel wit in de oorlellen, geel in loopbenen en tenen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  2,5 – 3,2 kg

Haan:  18 mm

Hen:  1,75 – 2,7 kg

Hen:  16 mm

Kleurslagen:

Koekoek

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleur-beschrijving. Ogen: rood. Snavel: licht hoornkleurig. Loopbenen en tenen: vleeskleurig wit, bij de hen is iets donkere aanslag toegestaan.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia