1.2 Niet gespreide verdunde basiskleuren

VERDUND Blauw

blauwzilver

 

Blauwzilver donkergeband

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel #)

Hals

 

Borst

Buik

Rug

Schilden #)

Patroon #)

 

 

Slagpennen

Staart

 

Benen

 

Lichtgrijs

Geel oranje tot oranje

Licht blauwgrijs

Hoornkleurig

Licht grijs met paarsrode en/of groene halsring en soms ook nog okerkleurige vlek op de voorhals.

Lichtgrijs

Lichtgrijs

Licht, maar bij veel rassen is dit ongewenst.

Hele lichte beigegrijze grondkleur, waarop zich het vleugelpatroon aftekent.

Twee donker bruingrijze, bijna zwarte dwarsbanden, niet te breed (8-10 mm is ideaal), lang (tot aan de onderrand van de vleugel doorlopend) en bij vookeur op de rug van elkaar gescheiden.

Bruingrijs, zo donker mogelijk.

Lichtgrijs met vóór het staarteinde op elke staartpen donkere, bijna zwarte, ca 2 cm brede dwarsband. De buitenvanen van de buitenste staartpennen wit.

Boven het loopbeen gelijk aan de buikkleur. Bij de voetbevedering eveneens gelijk aan de buikkleur; de uiteinden van de lange voetveren donker bruingrijs.

#) =

Bij rassen, waarbij een blanke snavel wordt verlangd, is, door het effect van de SMOKY-factor, de kleur van de vleugelschilden licht gewolkt en de aftekening van het vleugelpatroon minder scherp.

 

Blauwzilver ongeband

Kleuromschrijving

Patroon

Als bij blauwzilver donkergeband, behalve:

Geen en ook geen aanduiding van vleugelbanden

 

Blauwzilver gekrast

Kleuromschrijving

Patroon

Als bij blauwzilver donkergeband, behalve:

Aan weerszijden van de veerschachten een donkere vlek.

Opmerking:

Er zijn rassen, waarbij varianten van blauwzilver worden verlangd, zoals bij de Saksische Kropper, Zuidduitse Paapduif, Fränkische Trommelduif e.a. Bij deze rassen zijn de benamingen als meellicht en geleeuwerikt gangbaar.

Zie onderstaande specificatie.

Dan zijn er nog rassen, waarbij zeer specifieke varianten van blauwzilver worden geëist: Coburger Leeuwerik, Luzerner Goudkraag e.a.. Voor die rassen staat de kleur in de standaard van het betreffende ras beschreven.

 

Meellicht geband

Omschrijving

Blauwzilver geband met een markante okerkleurige borstvlek of geheel okerge-kleurde borst wordt bij sommige rassen meellicht geband genoemd.

 

Meellicht ongeband

Omschrijving

Blauwzilver ongeband met een markante okerkleurige borstvlek als meellicht ongeband benoemd.

 

Geleeuwerikt

Omschrijving

Blauwzilver gekrast met een markante okerkleurige borstvlek of geheel okerge-kleurde borst wordt bij sommige rassen geleeuwerikt genoemd.

 

Blauwzilver witgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie blauwzilver donkergeband

Wit, dunkleurige bandzoom

 

Blauwzilver witgeschubd

Lichaamskleur

Patroon

Zie blauwzilver gekrast

Wit, dunkleurige bandzoom

 

Blauwzilver witschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie blauw donkergezoomd

Wit, donkere zoom.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Blauwzilver sulfurgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie blauwzilver donkergeband

Sulfur, dunkleurige bandzoom

 

Blauwzilver sulfurgekrast

Lichaamskleur

Patroon

Zie blauwzilver gekrast

Sulfur, dunkleurige zoom, crème “driehoekje”.

 

Blauwzilver sulfurschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie blauwzilver donkergezoomd

Sulfur, dunkleurige zoom.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Blauwzilver sulfurschild

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie blauwzilver donkergezoomd. Sulfur op kop, hals en borst

Sulfur, nauwelijks of geen zoom.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

1.2 Niet gespreide verdunde basiskleuren

VERDUND

ROODzilver

GEELzilver (As-GEEL, “dominant geel”, “postduivengeel”)

opmerking

Roodzilver doffers, die een blauwe, blauw-, bruin-, of khakizilver ouder hebben, dus fok-onzuiver zijn voor as-rood, vertonen vaak donkere kleurspatten in de slag- en staartpennen. Dit kan overigens ook bij duivinnen voorkomen.

Afhankelijk van het effect van kleur beïnvloedende genen kan de asrode kleur variëren van helder, licht rossig- grijs via gewolkt askleurig tot een nog donkerder kleur.

 

Geelzilver geband

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel #)

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden #)

Patroon #)

Slagpennen

 

Staart

 

Benen

Heel licht roomkleurig.

Geel-oranje tot oranje.

Licht

Licht hoornkleurig

Goudgeel, geleidelijk overgaand in de kleur van de kop.

Goudgeel, leidelijk overgaand in de kleur van de buik..

Roomkleurig, bij duivinnen veelal blauwig.

Wit tot roomkleurig.

roomkleurig.

Twee goudgele dwarsbanden.

Heel licht roomkleurig, maar niet wit. De binnenvanen van de slagpennen soms nog met gele kleurvlekken, de veerschachten moeten nog gepigmenteerd zijn..

Heel licht roomkleurig, maar niet wit. De schachten gekleurd en op de onderzijde van de staartpennen soms donkere vlekken, de “spiegels”.

Kleur bovenbenen roomkleurig.

#) =

Bij rassen, waarbij een blanke snavel wordt verlangd, is, door het effect van de SMOKY-factor, de kleur van de vleugelschilden licht gewolkt en de aftekening van het vleugelpatroon minder scherp.

 

Erwtengeel

Slagpennen

Voetbevedering

Oogkleur

Geelzilver geband met witte kop, nagenoeg tot echt witte buitenste slagpennen en voetbevedering.

donker

 

Geelzilver ongeband

Kleuromschrijving

Patroon

Als bij geelzilver geband, behalve:

Geen en ook geen aanduiding van dwarsbanden

 

Geelzilver gekrast

Kleuromschrijving

Kop

Patroon

Als bij geelzilver geband, behalve:

Geel

Aan weerszijden van de veerschachten een donkere vlek.

 

Dominant geel

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden

Patroon

Slagpennen

 

Staart

 

Benen

Goudgeel

Geel oranje tot oranje

Licht

Hoornkleurig

Goudgeel met rode glans.

Goudgeel

Goudgeel, vaak lichter en bij duivinnen vaak blauwig.

Geel tot roomkleurig.

Goudgeel (door maximale uiting van patroon).

Maximaal ontwikkeld, waardoor het nog nauwelijks opvalt.

Roomkleurig, maar niet wit. De binnenvanen van de slagpennen met goudgele kleur-vlekken.

Roomkleurig, maar niet wit. Schachten gekleurd en soms op de onderzijde van de staartpennen goudgele vlekken, de “spiegels”.

Kleur bovenbenen gelijk aan de buikkleur.

Opmerking:

Geelzilver donkergekrast en donker worden vaak, vanwege het geringe verschil in kleur en patroon, in dezelfde klassen ingeschreven.

1.2 Niet gespreide verdunde basiskleuren

VERDUND

BRUINzilver

KAKIzilver

Door de gevoeligheid van de kaki kleur voor zonlicht ontstaan bij blootstelling kleurverschillen c.q. kleurafwijkingen op de schilden en vooral in de slagpennen.

 

Kakizilver geband

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel #)

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden #)

Patroon #)

 

Slagpennen

Staart

Benen

Crèmekleurig.

Lichte iris, naar pareloog neigend.

Licht

Licht hoornkleurig

Crèmekleurig met gelige glans.

Crèmekleurig.

Licht beigegrijs.

Licht

Licht crème grondkleur, waarop zich het vleugelpatroon aftekent.

Twee geelbruine dwarsbanden {niet te breed (8-10 mm is ideaal), lang (tot aan de on-derrand van de vleugel doorlopend) en bij vookeur op de rug van elkaar gescheiden.}

Licht beige, zo donker mogelijk.

Licht beige met vóór het einde op elke staartpen een donkerder dwarsband.

Boven het loopbeen gelijk aan de buikkleur.

#) =

Bij rassen, waarbij een blanke snavel wordt verlangd, is, door het effect van de SMOKY-factor, de kleur van de vleugelschilden licht gewolkt en de aftekening van het vleugelpatroon minder scherp.

 

Kakizilver ongeband

Kleuromschrijving

Patroon

Als bij kakizilver geband, behalve:

Geen en ook geen aanduiding van vleugelbanden

 

Kakizilver gekrast

Kleuromschrijving

Patroon

Als bij kakizilver geband, behalve:

Aan weerszijden van de veerschachten een donkere vlek.

 

Kakizilver witgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie kakizilver geband

Wit, geelbruine bandzoom

 

Kakizilver witgeschubd

Lichaamskleur

Patroon

Zie kakizilver gekrast

Wit, geelbruine bandzoom, crème “driehoekje”.

 

Kakizilver sulfurgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie kakizilver geband

Sulfur, geelbruine bandzoom.

 

Kakizilver sulfurgekrast

Lichaamskleur

Patroon

Zie kakizilver gekrast

Sulfur, geelbruine bandzoom, crème “driehoekje”.

 

Kakizilver sulfurschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie kakizilver donkergezoomd

Sulfur, geelbruine zoom.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Kakizilver sulfurschild

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie DONKER. Brons op kop, hals en borst.

Brons

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard