94.

Rood witgepareld (Roodwitporselein)

c 01-17

overzicht kleurslagen

Noot: Naarmate de dieren van de porseleinkleurslag varianten ouder worden, zal de hoeveelheid wit in het tekeningpatroon toenemen. Dieren van twee jaar oud hebben doorgaans de beste kleurverdeling.

·       Kleur en tekening van haan en hen

De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij oker witgepareld. De okerbruine veerkleur is hier vervangen door een warme bruinrode kleur, welke overal zo diep en zo gelijkmatig mogelijk moet zijn.

ü  Ernstige fouten bij haan en hen

Grove en onregelmatige witte lovertekening; onscherpe aftekening; te veel wit in de borst en onvoldoende lovertekening in hals- en zadelbehang bij de haan; te weinig lovertekening in de borst bij de hen; te lichte of ongelijkmatige grondkleur.

o   Fouten bij haan en hen

Iets grove of iets onregelmatige lovertekening; ongelijkmatige grondkleur; zwarte kleurspatten in de witte lovers.