12. Van Beveren

 

c 02-21

 

 

Ras Informatie

Oorsprong: België, de stad Beveren. Ontstaan uit Blauwe van Sint Niklaas en de Hollander.
Gewicht: rond de 3,00 tot 4,50 kilo
Kleuren: Blauw, wit, bruin, lila en zwart.
Karakter: Levendig temperament.
Bijzonderheden: Opvallend is dat dit ras een hoge achterhand heeft, een soort “doorgesneden-peertype”. Dit komt bij geen enkel ander ras voor.
Een Van Beveren als huisdier:
 Dit ras heeft een levendig temperament, het zijn actieve konijnen. Ze zijn wel erg lief en goed als huisdier te houden. Ze zijn echter nog niet echt populair om ook echt als gezelschapsdier te houden.

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen

Fokkers Frisia

       

 

 

12. VAN BEVEREN, kleur

Genetische symbolen:

Voor BLAUW

aBCdE

ABCdg

 (Int.)

(Duits)

aBCdE

ABCdg

Pos.

Onderdeel

Punten

1.

Gewicht

10 punten

2.

Type, bouw en stelling

20 punten

3.

Pels en pelsconditie

20 punten

4.

Kop en oren

15 punten

5.

Dek- en buikkleur

15 punten

6.

Tussen- en grondkleur

15 punten

7.

Lichaamsconditie en verzorging

5 punten

 

TOTAAL

100 punten

c: 02-21 

 

De landen van oorsprong zijn België. Is in Nederland erkend in 1933

 

1. Gewicht : Het gewicht is 3,00 tot 4,50 kg.

Puntenschaal voor het gewicht:

 

Gew. (kg)

3,00 – 3,25

3,25 – 3,50

3,50 – 4,50

Punten

8

9

10

 

2. Type, bouw en stelling

De Van Beveren heeft een specifiek type, het zgn. mandolinetype (typegroep E) De ruglijn loopt vanaf de nek glooiend op naar de hoog geplaatste achterhand. Deze is sterk ontwikkeld, breder dan de voorhand en volkomen rond. Hierdoor ontstaat een lichaamsvorm die te vergelijken is met de vorm van een doorgesneden langwerpige peer. De benen zijn fors. Het ras heeft een lage stelling. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel.

Bij overjarige vrouwelijke dieren is een geringe wamaanzet of halskraagje toegestaan.

 

3. Pels en pelsconditie

De pels is iets langer dan normaal met een lengte van ongeveer 3,5 tot 4 cm. De pels is zeer dicht ingeplant en slaat bij terugstrijken niet direct terug, maar neemt dankzij het rijke onderhaar langzaam de natuurlijke ligging weer in. Juist deze haarlengte en het langzaam terugvallen zijn typische raseigenschappen.

Pelsconditie: zie het algemeen gedeelte.

 

4. Kop en oren

De kop is krachtig ontwikkeld met sterk ontwikkelde kaken en wangen en een brede snuit. De oren zijn stevig van structuur, met lepelvormig afgeronde oortoppen, goed behaard en worden V-vormig gedragen. De oorlengte is 11 – 14 cm, ideaal is 12 - 13 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam.

 

5. Dek- en buikkleur

Erkend in de kleur blauw. De dekkleur is zuiver lichtblauw en van neus- tot staartpunt egaal. De buik en de onderzijde van de staart zijn iets doffer gekleurd. De nagels zijn hoornkleurig. De oogkleur is grijsblauw. De snorharen zijn lichtblauw.

 

6. Tussen- en grondkleur

Direct onder de dekkleur is de tussenkleur. Het eerste gedeelte van de tussenkleur is smal en iets lichter van kleur dan de dekkleur. Het verdere gedeelte van de tussenkleur is iets donkerder dan de dekkleur. De grond-kleur is iets lichter dan het laatstgenoemde gedeelte van de tussenkleur en strekt zich tot de haarbasis uit.

 

7. Lichaamsconditie en verzorging : Zie algemene gedeelte.

 

Lichte fouten

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Iets weinig onderhaar. Iets korte pels. Iets zachte pels. Iets donkere dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Enkele witte of enkele lichtgetopte haren. Iets licht gekleurde oorranden. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets afwijkende tussenkleur.

Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte.

 

Zware fouten

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Te weinig onderhaar. Te korte pels. Te lange pels. Te zachte pels. Te slappe pels. Te donkere dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Te veel witte of te veel lichtgetopte haren. Te licht gekleurde oorranden. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen. Geheel éénkleurige tussenkleur. Sterk afwijkende tussenkleur. Te zwakke grondkleur.

Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte.

 

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen