TUZO’S

   

Herkomst: Tussen 1400 en 1500 in Japan gefokt als tegenhanger van de kleine Aseel-soorten uit India.

Algemene indruk: Klein en elegant met opgerichte houding; middelhoge stelling, iets doorge-bogen in de hakken; staartpartij goed ontwikkeld, overigens krappe bevedering.

Vormbeschrijving

Romp

 

Kop

 

Kam

Snavel

Kinlellen

 

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Middellang met rechte rug; breed van voren, naar achteren smaller wordend; helt vrij sterk af naar de staart.

Rond en naar verhouding breed; gezicht enigszins rond, rood; duidelijke wenkbrauwen.

Drierijig, klein; helderrood.

Kort, krachtig en iets gebogen; kleur naar gelang de kleurslag.

Ontbreken of zijn nauwelijks ontwikkeld; bij voorkeur moet een keelwam aanwezig zijn; deze is bij oude dieren beter ontwikkeld dan bij jonge dieren.

Klein, fijn van structuur; rood.

Lichtgeel tot lichtrood.

Middellang en sterk, enigszins gebogen, rechtop gedragen; halsbehang kort, raakt de rug en schouders nauwelijks.

Middellang, van opzij gezien rechte ruglijn. Naar de staart toe smaller wordend, afhangend gedragen; zadelbehang vrij kort.

Breed en goed gerond. Iets naar voren gedragen.

Kort en gespierd, goed aanliggend gedragen; vleugelboeg duidelijk zichtbaar

Breed, hoog aangezet en markant.

Goed ontwikkeld, vrij lang, matig gespreid.

Matig ontwikkeld.

Middellang en stevig; iets doorgebogen in het hielgewricht.

Middellange loopbenen, voorzien van fijne schubben, vier goed ontwikkelde tenen.

Krap, glad en strak aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.

Ernstige fouten

Afwijkend type; te grote kinlellen; bij oude dieren het ontbreken van de keelwam; te lange en spitse kop en snavel.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Bovendien te korte benen en te losse bevedering.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  1200 gram

Haan:  16 mm

Hen:  800 gram

Hen:  15 mm

Kleurslagen:

Wit

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleur-beschrijving. Beenkleur: geel tot oranjegeel. Snavel: geel.

Tarwe

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 28 van de Algemene Kleur-beschrijving. Beenkleur: geel tot oranjegeel. Snavel: geel.

Zwart

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleur-beschrijving. Beenkleur: donker olijfkleurig tot zwart; voetzolen: geel of wit. Snavel: donker hoornkleurig.

Noot

Bij het beoordelen van Tuzo’s moet er rekening mee worden gehouden, dat deze voor alles vormvogels zijn. Kleur en tekening komen pas op de tweede plaats, echter met dien verstande, dat dieren, die teveel van de standaardkleur afwijken daarvoor enigszins in predicaat teruggezet worden.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia