Saksische Witstaart

c 02-17

D 465

Land van oorsprong: Duitsland, Saksen.

Algemeen voorkomen: Krachtig, diepgesteld veldduiventype met bijna horizontale houding en goed ontwikkelde voetbevedering

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

 

Oogranden

 

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Krachtig veldduiftype.

Diepgesteld; bijna horizontale houding.

Langwerpig rond met matig hoog, gewelfd voorhoofd, ongekapt.

Donker bij zwart, blauw, blauwzilver en koper, bij rood en geel oranje tot geel; bij koper is een donkergrijze iris toegestaan.

Smal, bij rood en geel bleek tot roodachtig; bij de andere kleuren donker; bij koper zijn lichte oogranden toegestaan.

Middellang, bij rood en geel vleeskleurig, bij blauwzilver hoornkleurig, bij de andere kleuren zwart; bij koper is een lichtere snavelkleur toegestaan.

Middellang, aan de basis fors, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond, diep en naar voren gedragen.

Lang, breed in de schouders, licht afhellend.

Krachtig, met brede veren,vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Middellang, voetbevedering goed ontwikkeld met brede, zijwaarts groeiende veren, goed overbouwd gerond, gesloten en aansluitend aan de gierhakken.

Rijk ontwikkeld, goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Rood en geel; blauw- en blauwzilver ongeband;

Ø  Zwart-, blauw- en blauwzilver witgeband;

Ø  Zwart- blauw- en blauwzilver witgeschubd;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband.

Ø  Blauw- en blauwzilver gekrast;

Ø  Koper.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver. De lakkleuren met veel glans.

Koper met glanzend zwarte lichaamskleur; de vleugelschilden kastanjebruin met zwarte veer-punten of zoom; buitenvanen van de slagpennen zwart met of zonder vinktekening; binnen-vanen bruin. Weinig bruin in de voetbevedering flanken of kiel mild beoordelen.

De niet te grote voorhoofdsnip en de staart met bovenstaartdek wit, overige bevedering inclusief de kiel gekleurd.

Fouten:

Klein lichaam; hoge stand; glansloze lakkleuren, gewolkt of roestig blauw; ontbrekende snip; witgesprenkelde kop; wit in de kiel of aan de aars; schimmel in de kiel; gebrekkig vleugelpa-troon; korte sprietige, naar voren stekende, onregelmatig gevormde of sterk beschadigde voet-bevedering; slecht afgedekte rug; lichte bovensnavel bij blauw en zwart, aangelopen snavel bij rood en geel.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Vleugelpatroon

ü  Voetbevedering

ü  Snavelkleur

ü  Oogkleur

Ringmaat:  11 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Saksische kleurduiven