Oudduitse Ekstertuimelaar

c 06-19

SBI:D / 828

Land van oorsprong: Duitsland

Algemeen voorkomen: Middelgrote, brede duif met middelhoge stand en bijna horizontale houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

Bevedering

Middelgrote, brede duif.

Middelhoog; nagenoeg horizontale houding.

Goed gerond, niet plat, voorkop goed gevuld.

Zuivere parelkleurige iris.

Smal en glad; bij de lichtsnavelige vuurrood, bij de donkersnavelige donker.

Middellang, met het voorhoofd een stompe hoek vormend; licht bij lichtsnavelige, bij zwart- en blauw lichtsnavelig is een snavelstip toegestaan; donker tot zwart bij donkersnavelige; hoornkleurig bij zilver.

Klein, aanliggend, rozekleurig, weinig bepoederd.

Middellang.

Goed uitgesneden.

Breed, naar voren tredend, niet te hoog gedragen.

Naar verhouding breed, licht afhellend.

Niet te smal, goed gesloten, brede veren; slagpennen niet geheel tot het staart-einde reikend, vleugeldracht normaal.

Goed gesloten; staartdracht normaal.

Middellang, voeten onbevederd.

Dicht en goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw-, roodzilver-, geelzilver-, blauwzilver-, en blauwzilver gekrast met lichte snavel.

Ø  Zwart-, blauw-, blauwzilver- blauw gekrast- en aszilver met donkere snavel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Aszilver is lichtgrijs zonder elke donkere aanslag, uitgezonderd rode aanslag in de halsbeve-dering.

Ekstertekening: gekleurde kop; borsttekening niet te diep; zo mogelijk niet over het borstbeen reikend.

Fouten:

Te smal lichaam; te hoge stand; te lange hals; te lange snavel; ontbrekende hoek tussen snavel en voorhoofd; geheel zwarte snavel en bleke oogranden bij lichtsnavelige; onvoldoende doorgekleurde snavel en lichte oogranden bij donkersnavelige; sterk afwijkende oogkleur; slechte kleur en tekening; te hoge borsttekening; erg krappe bevedering; witte rug.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop en snavel

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat: 7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

tuimelaars/hoogvliegers M-R