MUSKUSEENDEN

c 03-17


Herkomst:
Zuid-Amerika. Naast de wildvorm, die aanmerkelijk kleiner van bouw is dan de gedomesticeerde vorm die bier beschreven wordt, wijken de Muskus eenden beduidend af van de bekende eendenrassen door grootte, vorm en kop. Muskuseenden rusten veelal op takken van bomen.
Algemene indruk:
Een zeer lange, gestrekte, brede, zwaar gebouwde eend met een horizontale houding, vrij lange staart, vrij laag gesteld en hebben als enige onder de eendenrassen een naakt met wratten bezet gezicht. De woerd is beduidend groter dan de eend.
Vormbeschrijving
Romp: lang, gestrekt en horizontaal gedragen, zeer breed.
Kop: tamelijk groot met gewelfde schedel en een vlak voorhoofd. De schedelveren zijn verlengd en kunnen als kuif worden opgezet. De omgeving van de ogen is onbevederd, voorzien van wratten, die zich als een halve ring over de basis van de bovensnavel uitstrekt en daar tongvormig is. Kleur van gezicht en wratten rood, bij wildkleur meestal iets zwart aangeslagen.
Ogen: tamelijk groot, midden in de kop geplaatst.
Snavel: middellang en breed, met sterk gekromde punt (haaksnavel).
Hals: krachtig, licht S-vormig gebogen. De veren aan de bovenhals zijn vrij lang.
Rug: tang, breed en weinig gewelfd, nagenoeg vlak.
Borst: breed met goede rondingen, strak belijnd, iets opgeheven gedragen.
Buik: breed, tang, goed gerond en bevleesd.
Vleugels: lang, tot bet midden van de staart reikend, zeer brede stagpennen.
Staart: lang en breed, bestaande uit harde, stijve veren, aan het einde goed gerond, vrijwel horizontaal gedragen.
Poten: nauwelijks middellang, zwaar en knokig aandoende. Zwemvliezen vullen de ruimte tussen de tenen niet geheel. Sterke, grote en gekromde scherpe nagels (haaknagels).
Gevederte: glad aanliggend, zeer breed, hard van structuur, afhankelijk van de kleurstag sterk glanzend.
Eventuele verschillen tussen woerd en eend
De woerd is aanmerkelijk groter dan de eend. Bij de eend is de naakte gezichtshuid kleiner en als regel minder intensief gekleurd. Op de bovensnavel bevindt zich een erwtvormig knobbeltje.

 

Ernstige fouten:
Te geringe grootte; enige kielvorming; gezichtshuid welke doorloopt tot onder de kin.
Fouten:
Iets te geringe grootte; niet voldoende ontwikkelde wratten aan de naakte gezichtshuid; bevedering of haarachtige veertjes op de naakte gezichtshuid; afwijkende vorm van de snavelwratten; te hoge stelling.

 

Gewicht: Woerd: 4,5 kg. Eend: 3,0 kg.
Ringenmaat: Woerd: 22 mm. Eend: 18 mm.

 

Kleurslagen:
Wildkleur: kleur en tekening van woerd en eend: Deze kleur is de wildvorm van de Muskus-eenden en komt alleen bij dit ras voor. Kleurcode 1
De hoofdkleur is diep zwart, op de rug rijk groenglanzend. De grote vleugeldekveren zijn grotendeels wit, tezamen een wit spiegelveld vormend. Deze witte spiegelvlek breidt zich bij oude dieren uit. Bij oude dieren zijn enige witte veertjes op de kop en bovenste gedeelte van de hals toegestaan.
Ogen: bruin.
Snavel: rozerood met een hoornkleurige schaduw aan de basis; snavelnagel: zwartachtig.
Poten: zwart, met iets gele aanslag.
Ernstige fouten:
Doffe kleur en onvoldoende groene glans op de rug; zeer bonte pootkleur; afwijkende snavelkleur; veel witte veren aan kop en hals bij jonge dieren.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.


Blauw wildkleur (effen of gezoomd): bij deze kleurstag is de tekening gelijk aan Wildkleur, het zwart is gemuteerd in blauw. kleurcode 20 ; kleurcode 21
Ogen: bruin.
Snavel: rozerood met een hoornkleurige schaduw aan de basis; snavelnagel: zwartachtig.
Poten: zwart, met iets gele aanslag.
Ernstige fouten:
Voor wat de kleur resp. kleur en tekening betreft overeenkomstig hetgeen bij de kleurbeschrijvingen is aangegeven; zeer bonte pootkleur; afwijkende snavelkleur; veel witte veren aan kop en hals bij jonge dieren.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.


Bronsbruin wildkleur: bij deze kleurslag is de tekening gelijk aan Wildkleur, het zwart is gemuteerd in bronsbruin. kleurcode 8

Ogen: bruin.
Snavel: rozerood met een hoornkleurige schaduw aan de basis; snavelnagel: zwart.
Poten: bruin, met iets gele aanslag.
Ernstige fouten:
Voor wat de kleur betreft overeenkomstig hetgeen bij de kleurbeschrijving is aangegeven; zeer bonte pootkleur; afwijkende snavelkleur; veel witte veren aan kop en hals bij jonge dieren.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.


Wit: kleurcode 24
Ogen: blauwgrijs tot lichtgrijs.
Snavel: rozerood; snavelnagel: licht hoornkleurig.
Poten: geel, kleine zwarte spikkels toegestaan.


Eksterbont zwart: kleur en tekening van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 25 van de Alg. kleurbeschrijving. De tekening op de kop loopt iets verder door op de hals, de flanken ter hoogte van de dijen zijn zwart, echter zonder overdrijving.
Ogen: kleur van ondergeschikt belang, mits gelijk van kleur.
Snavel: rozerood, zwarte aanslag vanaf de snavelbasis toegestaan; snavelnagel: hoornkleurig. 
Poten: geel, enige donkere aanslag toegestaan.
Ernstige fouten:
Geheel ontbreken van de zwarte koptekening; gedeeltelijk zwarte vleugels; te veel zwarte bevedering achter dijen en achterdeel van de buik; nagenoeg zwarte poten.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.


Eksterbont blauw (effen of gezoomd): De tekening op de kop loopt iets verder door op de hals, de flanken ter hoogte van de dijen zijn blauw of blauw gezoomd, echter zonder overdrijving.
Ogen: kleur van ondergeschikt belang, mits gelijk van kleur.
Snavel: rozerood, enige hoornkleurige aanslag vanaf de snavelbasis toegestaan; snavelnagel: hoornkleurig.
Poten: geel, enige donkere aanslag toegestaan.
Ernstige fouten en fouten:
Met in acht name van het kleurverschil, gelijk aan die als bij Eksterbont zwart aangegeven.


Eksterbont bronsbruin: kleur van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 30 van de Alg. kleurbeschrijving waarbij het tekeningpatroon gelijk is aan Eksterbont zwart. De tekening op de kop loopt iets verder door op de hals, de flanken ter hoogte van de dijen zijn bronsbruin, echter zonder overdrijving.
Ogen: kleur van ondergeschikt belang, mits gelijk van kleur.
Snavel: rozerood, enige hoornkleurige aanslag vanaf de snavelbasis toegestaan, snavelnagel: hoornkleurig.
Poten: geel, enige aanslag toegestaan.
Ernstige fouten en fouten:
Met in acht name van het kleurverschil, gelijk aan die als bij Eksterbont zwart aangegeven.


Zwartbont (grofbont): 

het tekeningpatroon van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 29 van de Algemene kleurbeschrijving, de gekleurde veerpartijen zijn zwart

Ogen: kleur van ondergeschikt belang, mits gelijk van kleur.
Snavel: rozerood, zwarte aanslag vanaf de snavelbasis toegestaan; snavelnagel: hoornkleurig.
Poten: geel, enige donkere aanslag toegestaan.


Blauwbont (grofbont): 

het tekeningpatroon van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 29 van de Algemene kleurbeschrijving, de gekleurde veerpartijen zijn blauw of blauwgezoomd .

Ogen: kleur van ondergeschikt belang, mits gelijk van kleur.
Snavel: rozerood, enige donkere aanslag vanaf de snavelbasis toegestaan; snavelnagel: hoornkleurig.
Poten: geel, enige donkere aanslag toegestaan.


Bruinbont (grofbont): 

het tekeningpatroon van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 29 van de Algemene kleurbeschrijving, de gekleurde veerpartijen zijn bruin.

Ogen: kleur van ondergeschikt belang, mits gelijk van kleur.
Snavel: rozerood, enige hoornkleurige aanslag vanaf de snavelbasis toegestaan; snavelnagel: hoornkleurig.

   

speciaalclub

rassenoverzicht

Fokkers Frisia