Koningsberger Kleurkoptuimelaar

c 06-20

D 905

Land van oorsprong: Voormalig Duits Oost-Pruisen, de stad Köningsberg, thans Kaliningrad in Russisch gebied.

Algemeen voorkomen: Door rijke bevedering middelgroot lijkend, compact, lage stand en licht afhellende houding; rondkoppig, kortsnavelig.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Compacte duif met rijke bevedering.

Laag; licht afhellende houding.

Rond en dik met breed, hoog voorhoofd. Schelpkap met sprekende rozetten.

Parelkleurig.

Bleek tot lichtrood.

Vrij kort, dik en stomp; stompe hoek met het voorhoofd; naar beneden gericht gedragen; bij voorkeur vleeskleurig; bij blauw en zwart is lichte snavelstip toegestaan.

Goed ontwikkeld.

Gedrongen, tamelijk krachtig en licht gebogen.

Breed, goed gerond en naar voren gedragen.

Breed in de schouders, iets afhellend.

Middellang; vleugeldracht normaal.

Middellang; staartdracht normaal.

Kort; voeten onbevederd of meer dan middellang bevederd met goed ontwikkelde gierhakken.

Rijk ontwikkeld bij de voetbevederde, strakker aanliggend bij de kaalbenige. Bij beide niet te lang.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, blauw, rood en geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Kop, slab tot ongeveer het midden van de hals en staart met boven- en onderstaartdek gekleurd. De overige bevedering wit. De slab zo breed en diep mogelijk. Bij gekapt de binnenzijde van de kap gekleurd; de achterkant van de kap en nek wit. Bij gladkoppig de achterkoptekening ca 1 cm onder de schedellijn.

Fouten:

Grof lichaam; te hoge stand; lange en/of smalle kop; te lange, spitse snavel; laag aangezette of scheve kap; zeer korte voetbevedering, beenstoppels bij kaalbenige; niet correcte vleugeldracht; zeer korte, hoekige, spitse of smalle slabtekening; schimmel in de staart; wit in de kiel; geheel donkere snavel.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Kop en snavel

ü  Kleur en tekening

ü  Voetbevedering

ü  Type en stand

ü  Oogkleur

Ringmaat: kaalbenig 7 mm. ; vedervoetig 10 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars E-K