59.

Blauwdubbelgezoomd

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

Het tekeningpatroon is geheel gelijk aan dat van de kleurslag dubbelgezoomd. De zwarte kleur bij dubbelgezoomd is hier vervangen door helder en zo gelijkmatig mogelijk blauw.

ü  Ernstige fouten bij de haan

Wit in staart en slagpennen; te veel rood in hals- en zadelbehang; ontbreken van het bruin in grote en kleine slagpennen; veel te donkere of veel te lichte kleur blauw; veel zwarte kleurspatten of te lichte vlekken in het blauw; roestaanslag in het blauw; te lichte schachtkleur.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Te zware, onregelmatige, niet geheel omlopende buitenste omzoming; ontbreken van de binnenzoom; donkere roodbruine of harde roestrode veerkleur; te lichte veerkleur; te veel bruin in hals; sterke pepering in veerkleur; zeer donkere of veel te lichte kleur blauw; veel zwarte kleurspatten in het blauw; roestaanslag in het blauw; te lichte schachtkleur.

o   Fouten van haan en hen

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig.