93.

Oker witgepareld (Okerwitporselein)

c 01-17

overzicht kleurslagen

Noot: Naarmate de dieren van de porseleinkleurslag varianten ouder worden, zal de hoeveelheid wit in het tekeningpatroon toenemen. Dieren van twee jaar oud hebben doorgaans de beste kleurverdeling.

·       Kleur en tekening van haan en hen

Deze kleurslag heeft een midden okerbruine grondkleur. Het zwart van de porseleinkleur heeft plaats gemaakt voor wit, zodat de witte parels zijn vergroot tot witte lovers ter grootte van de zwarte lover en de witte eindstip van de porseleinkleurige tezamen .

De staartstuurveren zijn geheel wit, zo ook de sikkelveren en staartdekveren van de haan.

Donskleur: van alle tweekleurige veergroepen licht geelachtig.

ü  Ernstige fouten bij haan en hen

Grove en onregelmatige witte lovertekening; onscherpe aftekening; te veel wit in de borst en onvoldoende lovertekening in hals- en zadelbehang bij de haan; te weinig lovertekening in de borst bij de hen; te lichte of ongelijkmatige grondkleur.

o   Fouten bij haan en hen

Iets grove of iets onregelmatige lovertekening; onregelmatige grondkleur; zwarte kleurspatten in de witte lovers.