Welsumers

   

Herkomst: Ontstaan in de streek langs de IJssel, in de buurt van het plaatsje Welsum. Zowel Barnevelders, patrijs Leghorns en Rhode Islands Reds zijn o.a. gebruikt voor de creatie van het ras, terwijl ook de invloed van Aziatisch bloed vrijwel zeker is.

Algemene indruk: De Welsumer, hoewel tamelijk fors van bouw, houdt in algemeen voorkomen en bevederingtype het midden tussen middelzware en lichte rassen. De hennen vertonen een diep en vol achterlijf. De kop toont in verhouding tot het lichaam klein, vooral bij de hennen. Bekend door de zeer grote, donkerbruine eieren.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

 

 

Kam

 

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

 

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

 

 

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Diep, horizontaal gedragen; middellang.

Nauwelijks middelgroot, naar verhouding vrij klein, goed uitgesneden aan de keel, zonder keelwamontwikkeling; gezicht vol, levendig rood, zoveel mogelijk vrij van haarachtige veertjes.

Enkel, vrij klein, recht en rechtop staande, met 5 of 6 regelmatig gevormde, vrij diep ingesneden tanden; de hiel volgt enigszins de buiging van de nek; fijn van weefsel; levendig rood.

Middellang, stevig, enigszins gebogen aan de punt; geel, licht hoornkleurige aanslag op de bovensnavel.

Vrij kort, breed en goed afgerond, fijn van weefsel; levendig rood.

Vrij klein, langwerpig, vrij van diepe vouwen, fijn van weefsel; levendig rood.

Levendige uitdrukking, groot, oranjeachtig roodbruin.

Matig lang, enigszins naar voren gedragen; halsbehang goed ontwikkeld, reikend tot op de schouders, de voorzijde van de hals grotendeels omslui-tend, naar achteren afhangend op de rug.

Middellang, breed, vrijwel horizontaal.

Breed met vol zadelbehang, in een kortronde lijn overgaande in de staart.

Breed en vrij diep, goed gerond.

Goed ontwikkeld, goed aangesloten en bijna horizontaal gedragen, de vleugelpunten schuilgaande onder het zadelbehang; brede grote en kleine slagpennen.

Breed.

Vrij hoog gedragen, goed ontwikkeld; stuurveren vrij goed ontwikkeld, sikkels goed gebogen, niet veel voorbij de staartstuurveren reikend, vrij goed ontwikkelde staartdekveren.

Sterk ontwikkeld, donspartij vol.

Krachtig en middellang, vol bevederd.

Evenwijdig aan elkaar staande en goed uit elkaar geplaatst, middellang, krachtig, glad geschubd; vier tenen, lang; warm geel.

Vol en glad aanliggend, zonder overmatige donsontwikkeling.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De staart van de hen wordt nauwelijks gespreid gedragen en is betrekkelijk kort.

Ernstige fouten

Zeer grove kopversierselen, sterk aflopende lichaamshouding, grove kop met sterk ontwikkelde keelwam; te smalle, ondiepe bouw; wit in de oorlellen; sterk afwijkende oogkleur; bevedering aan de loopbenen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; bovendien slechte staartformatie; krappe of te donsrijke bevedering.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  2,75 – 3 kg

Haan:  20 mm

Hen:  2 – 2,5 kg

Hen:  18 mm

Kleurslagen:

Roodpatrijs

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 8 van de Algemene Kleur-beschrijving.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

rassen CH2018