Colillano Kropper

c 07-20

E 336

Land van oorsprong: Spanje.

Algemeen voorkomen: Middelgroot, breed, licht gebogen naar achteren gedragen hals met een ruim, hangend kropvel zonder kropnaad.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

 

Oogranden

 

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Kropvel

 

Borst

 

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Middelgroot, brede borst.

Tamelijk laag met iets opgerichte houding.

Brede schedel, iets gestrekt ellipsvormig gerond, aflopende vlakke voorhoofdslijn en neerhangende snavel.

Oranjerood, bij wit en bont donkere oogkleur toegestaan, bij dieren met bruine bevedering bevindt zich rond de pupil een witte cirkel.

Smal, fijne structuur; de kleur in overeenstemming met de kleur van de bevedering.

Middellang; hangsnavel; de kleur in overeenstemming met de kleur van de bevedering.

Klein met fijne structuur.

Middellang; licht achterwaarts gebogen.

Niet opgeblazen, neerhangend, peervormig, overbloezend, zonder plooi, hoog gedragen, de grond niet rakend.

Breed, de breedte van de borst verhoudt zich tot de helft van de lengte van de romp.

Breed bij de schouders, versmallend en iets afhellend naar de staart.

Brede slagpennen; vleugeldracht normaal.

Breed, brede staartpennen, ietwat open gedragen.

Middellang, door de brede romp breed ingeplant.

Rijk, opvallend zacht.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, dominant rood, dominant geel, wit, bruin, kaki;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, bruinzilver geband, kakizilver geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver gekrast;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver schimmel;

Ø  Bont in bovengenoemde kleuren;

Ø  Bovengenoemde kleuren met witpen;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, bruin- en kaki donker getijgerd;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, bruin- en kaki licht getijgerd;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, bruin- en kaki sproetkop;

Ø  Goudhals, askleurig, bruin okerkleurig.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver worden nagestreefd.

Bruin okerkleurig: donkerbruin gekrast met veel okerkleur en glans op krop en vleugelschilden.

De kleurverdeling bij bonte dieren kent geen vaste kleurverdeling, de gewenste verhouding gekleurd versus wit is ongeveer 50%. Aan kleur, tekening en kleurverdeling bij bonte dieren worden geen hoge eisen gesteld.

Bij witpen, tenminste 7 maximaal 12 aaneengesloten buitenste witte slagpennen.

Fouten:

Te lang en/of te smal type; weinig actie, blazen, kropnaad; te korte hals, te weinig naar achteren gedragen hals, te horizontale houding, te weinig afvlakking in voorkop, smalle kop, te lichte ogen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Krop en halsdracht

ü  Kop en snavel

ü  Bevedering

ü  Kleur en tekening.

Ringmaat:   9 mm.

Toegevoegde raskenmerken:

De Colillano Kropper is temperamentvol en heeft een vertrouwelijke aard.

Hij heeft een rastypische vliegstijl: met opgeheven hoofd en vlakke gespreide staart; hij kan tijdens het vliegen, mede dankzij de brede slag- en staartpennen, met trage vleugelslag nage-noeg stilstaan.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen