Hamburger Schimmel

c 06-20

D 898

Land van oorsprong: Duitsland, Hamburg.

Algemeen voorkomen: Compacte duif, lage stand en licht afhellende houding, met ronde kop; kortsnavelig, bevederde benen met goed ontwikkelde gierhakken.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

 

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Compacte duif met voetbevedering.

Lage stand; licht afhellende houding.

Breed, goed gerond; ongekapt.

Parelkleurig.

Smal; bij zwart en blauw zo donker mogelijk, bij rood en geel bleek, bleekrood toegestaan.

Vrij kort, breed aangezet, goed naar beneden gericht, stomp, gesloten; bij zwart en blauw donker, bij rood en geel licht.

Fijn.

Gedrongen en licht naar achteren gebogen.

Breed, gerond, iets naar voren tredend.

Kort, licht afhellend.

Aanliggend; vleugeldracht normaal.

Kort, staartdracht normaal.

Kort, kort bevederd, goed ontwikkelde gierhakken.

Goed ontwikkeld; brede veren, maar niet lang.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, dun, blauw, rood en geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Getijgerd, staart- en slagpennen gekleurd; dijen en voetbevedering eenkleurig of getijgerde kop.

Gierhakken en voetbevedering eenkleurig of getijgerd.

Fouten:

Langgerekte kop, platte kop, markant achterhoofd; te lange of open snavel; te rode oogranden; witte of sterk geschimmelde veren in de staart en/of in de slagpennen, witte schouderbevedering; ontbrekende gierhakken; sidderhals; onbevederde tenen; onzuivere kleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Kop en snavel

ü  Type en stand

ü  Kleur en tekening

ü  Ogen

ü  Voetbevedering

Ringmaat: 8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars E-K