Siciliaanse bekerkamhoenders

   
     

Herkomst: Het ras, beter bekend onder de Engelse naam “Buttercups”, stamt uit Sicilië.

Algemene indruk: Een vrij licht gebouwd hoen.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Enigszins gestrekt, breed van voren, iets smaller toelopend naar achteren.

Middelgroot, middellang, vrij diep.

Bekervormig, bestaande uit twee van achteren volkomen samengegroeide enkele kammen; de rand van de kam moet regelmatig getand zijn; kam recht op de kop geplaatst; goed uitgehold; fijn van weefsel; levendig rood.

Middellang, sterk, licht hoornkleurig.

Middellang, dun, goed gerond; levendig rood.

Langwerpig rond, glad en vlak, dicht tegen de kop aanliggend; wit.

Bruinrood.

Vrij lang en slank, goed gebogen.

Lang, breed en recht, aflopend naar het zadel, vandaar in een enigszins holle lijn oplopend naar de staart.

Breed, vol, goed naar voren gedragen.

Groot, goed gevouwen, krachtig aangetrokken tegen het lichaam gedragen; grote en kleine slagpennen breed.

Vrij breed.

Middelgroot, goed gespreid; staartstuurveren lang, gedragen onder een hoek van ongeveer 45 graden met de grond; sikkels bij de haan lang en goed gebogen, staartdekveren overvloedig en middellang.

Middellang, voldoende diep; donspartij vol, doch vast en goed gesloten.

Middellang.

Loopbenen middellang en goed uit elkaar geplaatst; wilgengroen;

Vier tenen, middellang; wilgengroen met gele voetzolen.

Glad aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.

Ernstige fouten

Slecht gevormde kam; grotendeels rode oorlellen; foutieve beenkleur.

Fouten

Enig rood in de oorlellen tot ongeveer de helft van het oppervlak.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  2,5 – 3 kg

Haan:  18 mm

Hen:  1,75 – 2,25 kg

Hen:  15 mm

Kleurslagen:

Noot

Ten aanzien van de peltekening bij Siciliaanse bekerkamhoenders wordt opgemerkt, dat de peltekening gevormd wordt door aan weerszijden van de veerschacht paarsgewijs liggende, langgerekte pelvlekjes of blokjes twee tot vier aan iedere zijde van de schacht, waarvan alleen de bovenste paren zichtbaar zijn. Deze pelvlekjes liggen geheel vrij en dienen noch de schacht, noch de veerrand te raken.

Goudpel

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 77 van de Algemene Kleur-beschrijving.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia