Appenzeller baardhoenkrielen

   

Herkomst: Is sedert het einde van de 20e eeuw in Zwitserland gecreëerd.

Algemene indruk: Krachtig dwerghoen van het landhoentype met een rozenkam en volle baard. Iets naar achteren afhellende romp en een goed gespreide staart. Levendig van aard.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

 

Snavel

Baard

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Stevig landhoentype met brede schouders, naar achteren iets aflopend.
Middelgroot en breed, gezicht rood.
Middelgrote rozekam, laag en stevig op de kop geplaatst en uitlopend in een recht naar achteren lopende doorn. De bovenzijde van de kam is bedekt met fijn gelijkmatig "werk"; rood.
Stevig; donker hoornkleurig.
Middelgroot, zo weinig mogelijk ingesnoerd.
Klein en nauwelijks ontwikkeld, vrijwel geheel door de baard bedekt.
Klein, bedekt door de baard; wit.
Levendige uitdrukking ; kleur al naargelang de kleurslag.
Middellang, licht gebogen. Halsbehang goed ontwikkeld.
Rug middellang en vlak, iets afhellend naar de staart. Zadel breed en  gaat in een kortronde hoek over in de staart.
Breed en goed gerond, vrij hoog gedragen.
Goed opgetrokken en aangesloten gedragen.
Breed.
Rijk ontwikkeld met brede stuurveren en sikkels. Bijsikkels en staartdekveren talrijk en goed ontwikkeld. Breed aangezet, goed gespreid en iets meer dan middelhoog gedragen.
Breed, vol en  goed ontwikkeld.
Middellang, goed uit elkaar geplaatst, duidelijk uit de lichaamsbevedering tevoorschijn komend en aansluitend bevederd.
Nauwelijks middellang; onbevederd ; kleur al naargelang de kleurslag.
Vier tenen, middellang, goed gespreid ; kleur al naargelang de kleurslag.
Breed, vrij kort, niet donsrijk, goed aansluitend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken de volgende verschillen: de ruglijn van de hen verloopt meer horizontaal dan die van de haan en het achterlijf van de hen is meer ontwikkeld.
De hen is iets lager gesteld.

Ernstige fouten

Smalle bouw; te hoog gesteld; vlakke borst of hangborst; te laag gedragen vleugels, smal aangezette of onvoldoende gespreide staart; onvoldoende baardontwikkeling; driedelige baard; ontbreken van kamwerk.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Opstaande kamdoorn of op de nek rustende kamdoorn.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  900 – 1000 gram

Haan:  13 mm

Hen:  800 – 900 gram

Hen:  11 mm

Kleurslagen:

Zwart

Kleur van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Alg. Kleurbeschrijving.
Oogkleur: donkerbruin. Been- en teenkleur: zwart tot blauwzwart.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia