29.

Blauwtarwe

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij tarwe.

Wat de kleur betreft moet overal waar bij tarwe zwart, dofzwart en tarwegrijs staat bij blauwtarwe blauw gelezen worden. Het blauw moet zo gelijkmatig mogelijk en helder zijn.

ü  Ernstige fouten en fouten bij haan en hen

Behalve zoals deze gelden voor kleur en tekening bij tarwe, gelden ook als zodanig een zeer ongelijkmatige kleur van de blauwe veerpartijen; zwarte kleurspatten en witte vlekken in de blauwe veergedeelten.