Syrische Swift

c 02-17

 

Land van oorsprong: Syrië

Algemeen voorkomen: Middelgroot, behoorlijk breed, gestrekt, lage stand, weinig afhellende houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Middelgroot, tamelijk breed en gestrekt type.

Laag; weinig afhellende houding.

Enigszins lang, gerond met niet te smal voorhoofd; ongekapt, bij blauwgezoomd met halsring en zwart ook met puntkap.

Oranjekleurig tot rood.

Goed zichtbaar, glad; vleeskleurig tot rood.

Krap middellang, met het voorhoofd een stompe lijn vormend; kleur conform de kleurslag.

Glad, breder dan lang.

Middellang. Krachtig.

Vol (kleine keelwam).

Vol, goed gerond.

Lang, slechts weinig afhellend.

Lang, bijna tot het staarteinde reikend; vleugeldracht normaal.

Lang, gesloten, staartdracht normaal.

Krap middellang, voeten onbevederd of licht bekousd met kale tenen.

Lang, strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood en geel;

Ø  Blauw zwart geband, roodzilver geband, blauwzilver donkergeband, geelzilver geband;

Ø  Blauw-, roodzilver-, blauwzilver- en geelzilver gekrast;

Ø  Dominant rood, dominant geel;

Ø  Blauw gezoomd met halsring; rookblauw (atlaskleurig), zilver;

Ø  Zwart-, blauw-, rood- en geelbont.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver. Vleugelbanden lang en bij voorkeur gescheiden, de gekraste met regelmatig, sprekend vleugelpatroon.

Blauw gezoomd met halsring: gemiddeld blauwgrijs met donkerder zoming; zilverachtig glinsterende ring om de hals over de hele lengte tot op de schedel reikend, voorhoofd en zijkanten van de kop beduidend donkerder; staart zonder band.

Bont met bij voorkeur regelmatig verdeelde tekening. Dieren met weinig witte of gekleurde veren gelden niet als bont.

Fouten:

Kort lichaam; hoge stand; lange of hoekige kop; lange, dunne snavel; ontbrekende keelwam; onder de staart gedragen vleugel(s), sabelpennen, te lange vleugels, losse bevedering; bevederde tenen; gebrekkige kleur en tekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop en snavel

ü  Bevedering

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:   8 mm.

Aanvullende informatie:

Vleugelspanwijdte 75 – 80 cm.

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven