Portugese Tuimelaar

c 06-19

SBI: P / 921

Land van oorsprong: Portugal

Algemeen voorkomen: Zeer kleine, korte duif; krap middelhoge stand, opgerichte houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

 

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

Bevedering

Kleine, korte duif.

Krap middelhoog; opgerichte houding.

Klein, breed, kort; hoog voorhoofd, afgeplatte schedel; achterkop goep afgerond.

Parelkleurig; lichtrode adering toegestaan.

Smal, glad; licht tot grijsblauw, afhankelijk van de veerkleur.

Klein, fijn, krachtig aan de basis; horizontaal ingeplant; het verlengde van de snavellijn net onder het oog lopend; met het voorhoofd een rechte hoek vormend.

Fijn en glad.

Kort tot middellang, harmonieus aansluitend op de borst, naar de keel  toe dun-ner wordend.

Breed, gerond, naar voren gedragen.

Breed, kort afhellend, naar achteren versmallend.

Kort, bijna tot het staarteinde reikend, krachtig, strak tegen het lichaam gedragen, vleugeldracht normaal.

Kort, staartdracht normaal.

Kort tot middellang, korte tenen.

Strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, geel, dun, bruin, kaki en andalusisch blauw; zwart reduced;

Ø  Dominant rood, dominant geel, donker, blauwbrons;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, bruinzilver geband, kakizilver geband en indigo geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver-, kakizilver- en indigo gekrast.

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver schimmel;

Ø  Veelkleurig, kite, gouddun, almond, de Roy, roodagaat, geelagaat.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Fouten:

Plomp of grof; te lang en/of te smal lichaam; te hoge of horizontale stand; ronde kop, smalle of platte voorkop; te zware en/of te lange snavel, laagzichtig; teveel rood in de iris; slechte vleugeldracht; voetbevedering; slechte kleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop en snavel

ü  Ogen en oogranden

ü  Vleugels en staart

ü  Benen en tenen

ü  Kleur

Ringmaat: 7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Fokkers Frisia