Barnevelder krielen

   

Herkomst: Nederland. In 1922 in Engeland en in 1927 in Duitsland op de tentoonstellingen verschenen.

Algemene indruk: Een levendig middelgroot krielras met voldoende diepte van bouw. Vrij kort van romp en zonder een te grote of te lange staartpartij en een iets oplopende lichaamshouding.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Vrij kort, diep, breed en vol.

Middelgroot; gezicht rood.

Enkel, middelgroot, stevig op de kop geplaatst, recht en rechtop, met vijf goedgevormde kampunten; kamhiel mag de buiging van de nek niet te veel volgen; fijn van weefsel; helderrood.

Naar verhouding vrij kort, krachtig, regelmatig gebogen; geel, met donkere hoornachtige aanslag aan de punt.

Middellang, goed afgerond, fijn van weefsel; helderrood.

Langwerpig, glad, fijn van weefsel; levendig rood zonder enig wit.

Vrij groot, vol, levendig oranje-roodbruin.

Vrij lang, opgericht gedragen met geringe buiging;

breed, vooral over de schouders, iets hol oplopend naar de staart.

 

Breed en diep, goed gerond.

Goed ontwikkeld, middelgroot doch vrij kort; de boeg gaat schuil in de borstveren; vrijwel horizontaal gedragen, rustend op de flankbevedering.

Breed.

Middelhoog, voldoende gespreid en open gedragen; stuurveren middellang; .  staartdekveren goed aansluitend bij de sikkels en het zadelbehang.

Goed ontwikkeld, vrij diep, goed gevuld en afgerond.

flink uit elkaar geplaatst; vrij fors, middellang, vrij vol bevederd.

Middellang, stevig. Geel.

Vier middellange tenen.

Vol, goed aansluitend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. Bij de hen is enige aanslag op loopbenen en tenen toegestaan, behalve bij de kleurslag wit.

Ernstige fouten

Te krappe bevedering; onvoldoende diepte in bouw; te lange en te laag gedragen vleugels.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Te veel aanslag op de benen bij de hen.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  1100 – 1200 gram

Haan:  15 mm

Hen:  900 – 1000 grm

Hen:  13 mm.

Kleurslagen:

Dubbelgezoomd: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 58 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dit verschil, dat zoomtekening in de vleugelband bij de haan toegestaan is evenals enige zoomtekening in borst en broek. Bij overjarige hennen wordt de aanwezigheid van een volledige dievoudige zoom niet als een fout aangemerkt.

Blauwdubbelgezoomd: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 59 van de Alg. Kleurbeschrijving. Aanvulling als bij dubbelgezoomd.

Zilver dubbelgezoomd: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 58a van de Alg. Kleurbeschrijving. Aanvulling als bij dubbelgezoomd.

Zwart: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Wit: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleurbeschrijving.

c 01-17

speciaalclub

overzicht kippenrassen

rassen CH2018