Boheemse Vleugelduif

c 02-17

CZ 477

Land van oorsprong: Tsjechië, Bohemen.

Algemeen voorkomen: Krachtig, diepgesteld veldduiventype met bijna horizontale houding, voetbevederd, ongekapt of met schelpkap en opvallende tekening.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Krachtig veldduiftype.

Laag; bijna horizontale houding.

Langwerpig rond met matig hoog, gewelfd voorhoofd; ongekapt met brede, dichte, vrijstaande, door rozetten begrensde schelpkap.

Donker.

Smal, vleeskleurig tot rood.

Middellang, bij rood en geel vleeskleurig, zwarte bovensnavel bij zwart, donker bij blauw, hoornkleurig bij blauwzilver; ondersnavel vleeskleurig.

Middellang, aan de basis krachtig, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond, diep en naar voren gedragen.

Lang, breed in de schouders, licht afhellend.

Krachtig met brede veren, vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Middellang; voetbevedering goed ontwikkeld, gerond, gesloten en goed over-bouwd, met brede, zijwaarts groeiende veren, aansluitend aan de gierhakken.

Rijk ontwikkeld, goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw en blauwzilver getijgerd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, zuiver; glans is geen eis.

Grondkleur wit; de voorhoofdsnip gekleurd, gelijkmatig gevormd en ten hoogste tot boven de ogen reikend, vrij van de oogranden; de vleugels, uitgezonders de schouderbevedering en de voetbevedering getijgerd. De witte schouderbevedering (“hart”), breed en afgerond.

 De slag- en mantelpennen zo mogelijk regelmatig afwisselend wit of gekleurd (getijgerd; het trekken van veren ter verbetering van de tekening is niet toegstaan).

Fouten:

Klein lichaam; korte, naar voren stekende of onregelmatig gevormde voetbevedering; onregelmatige tijgertekening, ontbrekende slagpennen, bij geesloten vleugel erg onregelmatig gestijgerde slagpennen; gebrekkig gevormde snip; gekleurde baard of gekleurde hartveren; matte of onzuivere kleur; sterke schimmel in de slagpennen; gevlekte ondersnavel; aangelopen snavel bij rood en geel; donker aangelopen oogrand; smalle of scheve kap.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Voetbevedering

ü  Tekening

ü  Kleur

ü  Vleugelpatroon

ü  Kap

ü  Snavel- en oogkleur

Ringmaat:  11 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kleurduiven