Afghaanse Musaferduif

c 02-17

 

Land van oorsprong: Afghanistan

Algemeen voorkomen: Enigszins gestrekt vrij fors vliegtype; middelhoge stand en licht afhellende houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Vrij fors vliegtype.

Middelhoog; licht afhellende houding.

Gerond; redelijk gevulde voorkop.

Donker.

Rood.

Normale snavel, kleur blank.

Fijn.

Fors aan de basis, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gevuld.

Breed.

Vleugeldracht normaal.

Staartdracht normaal.

Middellang.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Amri:     ijsblauw zwartgeband.

Ø  Shirazi:  zwart, rood en geel.

Ø  Tjap:       zwart.

Ø  Khal:      ijsblauw

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

IJsblauw is heel licht blauw, tussen “dofferblauw en ijskleurig.

Alle variëteiten: de bovenkop gekleurd met niet te lange uitloper naar de nek (helm).

Boven de ogen een dunne witte rand, die net voor het oog begint, geleidelijk breder wordt en met een lichte boog achter de ogen naar beneden loopt. De gekleurde kopplaat mag de oogran-den niet raken.

Armi:     beide vleugels gekleurd.

Shirazi:  beide vleugels gekleurd.

Tjap:       één vleugel gekleurd, de andere wit.

Khal:      beide vleugels wit.

Bij alle kleurslagen de staart geheel gekleurd conform de kopkleur of geheel wit. Bij voorkeur op de rug een scheiding tussen de vleugels.

Fouten:

Smal type; te hoge stand; sterk opgerichte houding; te lange helm; te brede witte rand boven oog; sterk afwijkende vleugeltekening; bleke oogrand; ernstig aangelopen bovensnavel bij blauw en zwart.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Koptekening

ü  Oog- en/of snavelkleur

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:  9 mm.

Versierselen:

Bij doffers is het aanbrengen van originele versierselen op de wijze , zoals in het land van herkomst toegestaan (Culturele uiting). De NBS-ring moet zichtbaar blijven.

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven