EENDEN MET KUIF

c 03-17

 

Bij alle erkende rassen kunnen gekuifde exemplaren voorkomen.

Deze dienen te voldoen aan de raskenmerken en de kleurslag(en) van dat ras, terwijl de kuif moet voldoen aan de eisen zoals omschreven voor de kuif van Kuifeenden.
De grootte van de kuif dient in overeenstemming te zijn met de grootte van het ras, terwijl de veerstructuur van invloed is op de grootte en vastheid van de kuif.
Zachtvederige rassen laten een vollere kuif zien dan die bij hardvederige rassen bij eenzelfde diergrootte.
De kleur van de kuif behoeft niet gebonden te zijn aan de veerkleur.

Deze dieren dienen ingeschreven te worden onder het erkende ras met vermelding "met kuif"

   

speciaalclub

rassenoverzicht

Fokkers Frisia