Rijsselse Kropper

c 02-17

F 328

Land van oorsprong: Frankrijk

Algemeen voorkomen: Kleiner dan de Franse kropper; slank, middelhoge stand, sterk opgerichte houding; peervormige ballon. Verhouding 2/3 vóór de benen, 1/3 achter de benen.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Ballon

 

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Middelgroot, slank type met peervormige ballon.

Middelhoog; sterk opgerichte houding.

Langwerpig en gewelfd.

Donker bij wit, bij de gekleurde oranje tot rood.

Smal, kleur conform de veerkleur licht tot donker, nooit geel of rood.

Dun, middellang; kleur conform de kleur van de bevedering.

Fijn.

Lang, opgericht gedragen.

Peervormig, van terzijde gezien niet te breed, grootste omvang boven, niet in de nek blazend; tot aan het borstbeen reikend, niet scherp afzettend in de taille.

Lang en smal; borstbeen iets naar voren tredend.

Plat en smal.

Hoog en strak tegen het lichaam gedragen, lang en op de staart kruisend. Smal waardoor de dijen duidelijk zichtbaar.

Smal en middellang, met de rug steil afhellend; mag de grond niet raken.

Middellang; tamelijk nauw gesteld; de dijen licht vooruit springend en duidelijk van het lichaam afzettend. Nagelkleur conform kleur snavel.

Strak aanliggend, ook op de dijen.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, dun, geel;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband, blauwzilver donkergeband, geelzilver geband;

Ø  Blauw-, roodzilver- en geelzilver gekrast;

Ø  Zwart-, blauw-, rood-, dun-, geel- en isabel witgeband;

Ø  Zwart-, rood-, dun-, geel-, blauw- en blauwzilver donker getijgerd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Witte banden lang, smal en zo mogelijk op de rug gescheiden.

Donker getijgerd: kleurverdeling gekleurd : wit = 2 : 1

Fouten:

Grof of te klein lichaam; te vlakke stand; te korte hals; te korte benen; te nauw gestelde benen; vlakke dijen of te ronde dijen; taille te groot of te klein (nauw?); te weinig actie; te grote, te kleine of te korte ballon; naar achter gebogen hals; te korte vleugels, afwijkende vleugeldracht; te brede of te lange staart, afwijkende staartdracht; ronde of platte kop; rode, gele of brede oog-randen; lichte oogkleur; afwijkende nagelkleur, stoppels aan de voeten; ernstige kleur- en tekeningfouten.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Hals- en beenlengte

ü  Ballon

ü  Vleugeldracht

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:     8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen