Aanduiding van de uiterlijk zichtbare
Iichaams- en vederdelen (gans)

Zijaanzicht

 

 1

Schedel

9

Kiel

17

Staart

2

Bovensnavel

10

Buikwam

18

Kleine slagpennen

3

Zeeflamellen

11

Tenen

19

Vleugeldekveren

4

Snavelnagel

12

Zwemvlies

20

Schouderveren

5

Ondersnavel

13

Loopbeen

21

Achterzijde van de hals

6

Keelwam

14

Achterteen

22

Halsgroeven

7

Voorzijde van de hals

15

Achterpartij

23

Wang

8

Borst

16

Flankbevedering