1.10 ALMOND – FADED - QUALMOND

Verschijningsvorm

 

Kleurgenen

 

 

Juiste recept

Dubbele genen

 

Bijkleuren

 

 

 

Complete almond

De verschijningsvorm voor almond wordt veroorzaakt door een geslachtgebonden gen. De almondkleur, zoals die bij meerdere sierduivenrassen voorkomt, is het gevolg van samenwerking van meerdere kleurgenen, zoals voor basiskleur, patroon, kite, recessief rood, schimmel kleurverdunning, mogelijk nog meer.

De echte almondkleur is een kwestie van het juiste recept.

Door het functioneren van dubbele genen (voor dat gen fokzuivere vormen) of het ontbreken van één of meer, voor de goede almondkleur samenwerkende genen komen bij de fok van de echte almondkleur veel “bijkleuren”als kite, golddun, rood- en geelagaat, De Roy, De Roy-agaat en sprenkel voor. Deze kleuren zijn ook erkend.

De meest complete almondkleur vinden we bij de Engelse Kortvoorhoofd Tuimelaar. Door de ingewikkelde “compositie” van Almond kent ook de almondkleur veel spreiding, ook bij de EKT.

 

Almond

Grondkleur

 

Slagpennen &

Staartpennen

Staartband

Snavelkleur

Het effect van almond betekent op een amandelgele gondkleur zo regelmatig mogelijk verspreide zwarte spikkels.

Onregelmatig maar scherp getekend met duidelijk amandelgele (grondkleur) en zwarte en witte vlekken.

Naar enige vorm van een bonte staartband kan worden gestreefd.

Donker

 

Veelkleurig

Eisen

 

 

Veelkleurig:

Doorgaans wordt respectievelijk kan niet of nauwelijks aan de eisen van de “echte” almondkleur worden voldaan en worden de eisen lager gesteld.

Bij enkele rassen wordt daarom de naam veelkleurig gebruikt.

Gesprenkelde of veelkleurige veren op een crème-, gelige- tot mahoniekleurige ondergrond.

 

Kite

Hals

Borst

Slagpennen

Staart

Snavel

Zwart met sterke bronsglans

Zwart met sterke bronsglans

Zwart met sterke bronsglans

Zwart met sterke bronsglans

Donker

 

Golddun (gouddun)

“Verdund” Kite

Geel aangelopen

Snavel

Gelijkmatig dun met gele zweem op de borst, die op de buik doorloopt.

Slag- en staartpennen bij de veerschachten geel aangelopen.

Licht

 

De Roy

Lichaamskleur

Snavel

Oranjegeel met bronskleurige vlekken

Licht

 

 

Rood-agaat

 

Lichaamskleur

Slagpennen &

Staart

Snavel

Eenkleurig rood met meer of minder witte veren.

Rood met licht opgebleekte vanen en/of lichte schachten

 

Licht

1.10 ALMOND – FADED - QUALMOND

 

 

Geel-agaat

 

Lichaamskleur

Slagpennen &

Staart

Snavel

“Verdund” roodagaat: éénkleurig geel met meer of minder witte veren.

Geel met licht opgebleekte vanen en/of lichte schachten.

 

Licht

 

 

De Roy-agaat

 

Lichaamskleur

Slagpennen &

Staart

Snavel

Oranje geel met donkere vlekken en meer of minder witte veren.

Oranjegeel met licht opgebleekte vanen en/of lichte schachten.

 

Licht

 

 

 

Sprenkel

 

 

Grondkleur

Sprenkeling

Zilversprenkel

Kleurslagen

 

WIT d.w.z. de veren zijn wit met gekleurde spikkels conform de kleurslag, de zgn. sprenkeling; zo mogelijk regelmatig over de gehele bevedering.

Zilversprenkel heeft een zilvergrijze grondkleur met zwarte spikkeling.

ü  Zwart sprenkel

ü  Rood sprenkel

ü  Geel sprenkel

ü  Zilver sprenkel

 

 

Qualmond

 

Oorzaak – gen

 

 

 

Fenotype

 

Vleugelpatroon

 

De oorzaak voor de verschijning Qualmond is een gen, dat een allele is van het gen almond en faded. Het gen zit in het geslachtschromosoom. Duivinnen zijn derhalve steeds fokzuiver. Het gen is niet letaal, waardoor fokzuivere doffers voorkomen. De kleur van fokonzuivere doffers en duivinnen is gelijk.

Het fenotype van fokonzuivere doffers en duivinnen met basiskleur blauw  (bedekt) vleugelpatroon zwart geband is zilvergrijs met donkere vlekken in de lichaamsbevedering (maar minder dan bij almond), geen of nauwelijks vleugelpatroon en meer of minder doorgekleurde slagpennen en staart met staartband.

 

 

Faded

 

Geslachts-chromosoom

Faded wordt veroorzaakt door een variant van hetzelfde gen, dat almond veroorzaakt. Het gen ligt in het geslachtschromosoom.

 

 

Askleur

 

Basisikleur

Lichaam schilden

Banden, slagpennen

staart

Bij basiskleur blauw en zwart geband vleugelpatroon is het effect bij duivinnen en bij fokonzuivere doffers een wat verbleekt, askleurig blauw op lichaam en schilden, terwijl ook de banden, slagpennen en staart enigszins zijn opgebleekt. Gewenst is zo donker mogelijk.

 

 

Faded roodzilver

 

roodzilver

Verbleekt roodzilver.

In de standaard opgenomen als: roodzilver (faded)

 

 

Goudhals

 

 

 

Lichaamskleur

Schilden

Vleugelpatroon

Slag- & staartpennen

Kop & hals

Borst

Valenciana kropper

De fokzuivere vorm komt alleen bij doffers voor (gevolg van twee geslachtschro-mosomen) en heeft een heel ander effect.

Gelig

Gelig

Verdwijnt

Schimmelig

Gelig met meer of minder donkere kleurspatten.

( soms gedeeltelijk ) Gelig

(Nederlandse fokrichting) worden rijkelijke kleurspatten op kop, hals, borst (krop) verlangd met regelmatige verdeling