Budapester Kievit

c 03-17

H 846

Land van oorsprong: Hongarije

Algemeen voorkomen: Middelgrote, compacte Tuimelaar, diepgesteld met licht opgerichte houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

Bevedering

Middelgroot, compact.

Diepgesteld, licht opgerichte houding.

Voorhoofd rond, hoog en breed, bovenkop heel licht gewelfd met afgeronde achterkant in de nek overgaand.

Groot; iris bij zwart donker; grijs bij blauw.

Smal, fijn, blauwgrijs.

Middellang, breed aangezet, dik en stomp, licht afhangend, met het voorhoofd een stompe hoek vormend.

Glad.

Middellang; loodrecht gedragen, breed aangezet, naar boven dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Krachtig, breed, licht opgetrokken en matig naar voren gedragen.

Breed in de schouders, licht afhellend.

Strak tegen het lichaam; de boegen niet bedekt; niet tot het staarteinde reikend. Vleugeldracht normaal.

Middellang, staartdracht normaal; vrij van de grond.

Middellang, nagels donker.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, blauw, zwartgeband.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren”in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver. Zwart met groenglans. Wit vanaf ter hoogte van de vleugelboegen tot de aars.

Fouten:

Grof, plomp type; te hoge stand; te vlakke stand; ronde kop, niet afgezette voorkop; lange en of dunne snavel; brede en/of lichte oogranden; witte rug; sterk afwijkende kleur of tekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop en snavel

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat: 7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars A-D