Boheemse Stellerkropper

c 02-17

CZ 345

Land van oorsprong: Tsjechië.

Algemeen voorkomen: Krap middelgrote kropper, weinig opgerichte houding (minder dan 450 ). Peervormige ballon, buitengewoon glanzende bevedering.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

 

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Ballon

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

“Ouderwets” kroppertype (boerenkropper).

Laag; houding weinig opgericht.

Breed, hoog en relatief steil voorhoofd; ongekapt.

Parelkleurig, weinig doorbloed met zuiver witte ring om de pupil; parelkleurig of donker bij wit; donker bij wit met snip en geëksterd.

Glad, vurig rood.

Middellang, sterk aan de basis; licht en zuiver bij alle kleurslagen.

Glad, weinig ontwikkeld.

Relatief lang;

Middelgroot, peervormig met licht afgezette taille; achterhals licht uitgebogen.

Vol bespierd; niet opvallend.

Breed, licht afhellend.

Krachtig, brede slagpennen, vleugeldracht normaal.

Smal; staartdracht normaal.

Bijna middellang.

Glad.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, geel;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, bruinzilver geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver gekrast;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw-, isabel witgeband;

Ø  Blauw zwartgeband-, blauwzilver donkergeband-, roodzilver geband-, geelzilver geband-, bruinzilver geband-, blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver gekrast witgesnipt;

Ø  Blauw zwartgeband-, blauwzilver donkergeband-, roodzilver geband-, geelzilver geband-, bruinzilver geband-, blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver gekrast witpen;

Ø  Wit-, zwart-, rood-, geel-, blauw-, (Lahore)zilver- en bruin gesnipt;

Ø  Wit-, zwart-, rood-, geel-, blauw-, (Lahore)zilver- en bruin- staart;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw-, (Lahore)zilver- en blauw gekrast geëksterd;

Ø  Blauw-, roodzilver-, geelzilver schimmel;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw donker getijgerd;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw licht getijgerd;

Ø  Wit roodgeband, wit geelgeband.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Zwart: met groene glans, op de rug (staal)blauw tot blauwviolet.

Rood: roodviolette glans met een groene zweem, op de rug blauwviolet.

De volgende kleuren moeten alleen op de ballon glans vertonen:

Wit een rozige glans, blauw een groene glans, roodzilver een rode tot violette glans, geel een goudgele glans met rozige zweem, geelzilver een goudrossige glans, zilver een zilverglans, bruinzilver een olijfgroene glans, isabel een lichtroze glans.

Banden lang, schoon en gescheiden; bij gekrast bij voorkeur gelijkmatig en scherp vleugel-patroon.

Witpen: aan elke vleugel 3 – 8 aaneengesloten buitenste slagpennen wit.

Gesnipt: de snip aan de neusdoppen aangezet, ongeveer tot boven het midden van de ogen reikend en de snavelhoeken niet rakend.

Donker getijgerd: op gekleurde grondkleur bij voorkeur gelijkmatig verdeelde witte tekening aan de kop en bovenste derde deel van de ballon, op bovenste deel van de vleugelschilden, schouders en rug. De overige bevedering gekleurd.

Licht getijgerd: witte tekening tot de helft van de ballon en op het hele vleugelschild. De overige bevedering gekleurd.

Geëksterd: ekstertekening, gekleurde rug, witte kop met gekleurde amandelvormige snip en een middelgrote witte slab; gekleurde kiel.

Kleurstaart: staart, bovenstaartdek gekleurd, regelmatig afgetekend.

Fouten:

Klein of lang lichaam; te hoge stand; horizontale of opgerichte houding; korte hals; kleine of verkeerd gevormde ballon; lange of kruisende vleugels; brede of lange staart; geknikte of beve-derde benen; ernstige afwijkingen in tekening, kleur of glans; ronde of smalle kop; donkere snavel of neusdoppen, te onzuivere iris, bleke oogranden.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Ballon

ü  Kleur en glans

ü  Tekening

ü  Oogkleur en oogranden

ü  Snavelkleur

Ringmaat:   8 mm.

Aanvullende raskenmerken:

Temperamentvol. Typische vlucht met tegen elkaar slaande vleugels en in de vlucht naar beneden vallen met naar boven samengevouwen vleugels.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen