Hollandse Kropper

c 02-17

NL 302

Land van oorsprong: Nederland

Algemeen voorkomen: Zeer groot met forse schouderbreedte en borstdiepte; gelijke verdeling van voor- en achterpartij; diep gesteld; geleidelijk ontplooiende, soepele ballon; rechte ruglijn, die met de grond iets minder dan een halve rechte hoek vormt; buik en hielen vrij van de grond; rijk ontwikkelde been- en voetbevedering.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Ballon

 

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

 

 

 

 

 

Bevedering

Zeer groot, fors type.

Diep gesteld; rechte, afhellende houding.

Langwerpig met licht gewelfd voorhoofd, gelijkmatig verlopend naar de nek.

Bij alle kleurslagen donker oranjerode iris en strakke, zwarte pupil.

Smal en fijn; kleur conform de kleur van de bevedering.

Middellang; kleur conform de kleur van de bevedering.

Klein.

Zeer lang, licht gebogen en soepel en omgeven door de grote ballon.

Naar voren geblazen, gerond en geleidelijk overgaand in de schouders, de rug en de borst.

Breed en diep met vol bevleesd borstbeen.

Zeer breed en vlak, in een rechte lijn verlopend naar de staart.

Breed en goed gesloten, vleugeldracht normaal. De vleugeleinden tot aan het staarteinde reikend. Vleugeldracht normaal.

Stevig, vlek, staartdracht normaal.

Middellang, krachtig en evenwijdig onder het lichaam geplaatst; soepel doorzakkend in het enkelgewricht, waardoor de kenmerkende diepe stelling ontstaat; voorzien van vier goed gespreide tenen en geheel bezet met een sterk ontwikkelde geronde en gesloten bevedering, die de benen en de tenen geheel bedekt. De gierhakken sterk ontwikkeld en binnenwaarts gericht, zodat zij de ruimte achter de benen geheel afsluiten.

Overvloedig ontwikkeld, glad aanliggend en soepel. Fijne haarveren op de krop en aan de hals zijn toegestaan.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood en geel;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband en geelzilver geband.

Ø  Blauw schimmel (zwartgeband);

Ø  Zwartbont, (dominant) roodbont, (dominant) geelbont, blauwbont zwartgeband, blauwzilverbont donkergeband, roodzilverbont geband en geelzilverbont geband;

Ø  Zwart-, rood- en geel licht getijgerd;

Ø  Zwart-, rood- en geel donker getijgerd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Blauwschimmel met banden.

Bont: halve maanvormige slabtekening op de ballon, buik vanaf het onderste gedeelte van de borst tot aan de aars, aan beide vleugels minimaal 7 aaneengesloten buitenste slagpennen, de been- en voetbevedering wit. De overige bevedering gekleurd; schild ovaal gerond.

Licht getijgerd: zie specificatie Kleurenblok.

Donker getijgerd: zie specificatie Kleurenblok.

Fouten:

Te smal of te klein; stijve beenstand; te opgerichte stand; op de hielen liggen; te weinig actie; te kleine ballon, afzettende ballon; ronde ruglijn; onvoldoende voetbevedering; kale hielen, slechte rugafdekking, donkere snavel bij wit. Bij bont aan één of beide vleugels minder dan 7 buitenste witte slagpennen, ontbrekende slab.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Halslengte

ü  Ballon

ü  Ruglijn en rugafdekking

ü  Oog- en snavelkleur

ü  Voetbevedering

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:    13 mm.

Toegevoegde raskenmerken:

De Hollandse Kropper is door zijn grootte en ballon een zeer imposante duif, bedaard, rustig en vriendelijk.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen