Brahma’s

   

Herkomst: Ontstaan in de Indische provincie Brahmapootra. Het ras werd in Europa en Amerika tot zijn huidige kwaliteiten gebracht.

Algemene indruk: Een statig, opgericht hoen met flinke donsontwikkeling en zware voetbeve-dering, zowel diep als breed van bouw, waardoor een minder rond type, als bv van de Cochin, wordt verkregen. De klein lijkende kop met kopversierselen van geringe afmetingen doet het geheel nog gigantischer lijken. De houding is zelfbewust, doch niet wreed of vechtlustig.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

 

Kam

 

 

Snavel

 

Kinlellen

 

Oorlellen

 

Ogen

Hals

 

 

 

Rug &

Zadel

 

Borst

 

Vleugels

 

 

Schouders

Staart

 

 

 

 

 

Achterlijf

Dijen

 

 

Loopbenen

 

Tenen

 

 Bevedering

Breed en diep, zeer breed over de schouders.

Schedel vrij kort, breed, van boven gerond, wenkbrauwen flink overstekend; gezicht vrij van bevedering; levendig rood.

Drierijig; klein, stevig en recht op de kop geplaatst, lager en smaller van voren dan in het midden en achter; iedere rij regelmatig getand, de verhevenheden voor en achter kleiner dan in het midden.

Vrij kort, krachtig, goed gebogen; geel of geel met hoornachtige aanslag aan de bovensnavel.

Klein, ter weerszijde van de tamelijk ontwikkelde keelwam, van onderen goed gerond, fijn van weefsel; levendig rood.

Lang, van onderen gelijk vallend met de onderzijde van de kinlellen of iets daaronder reikend, fijn van weefsel; levendig rood.

Groot, diepliggend; oranjerood tot roodbruin.

Middellang, goed gebogen, zeer vol bevederd tot de nek, waardoor een dui-delijke afscheiding van kop- en halsveren ontstaat; halsbehang overvloedig, de schouders geheel bedekkend en aansluitend aan de voorzijde van de hals.

Vrij kort, zeer breed, vlak of enigszins hol tussen de schouders; zadel vol bevederd, breed oplopend naar de staartpartij; zadelbehang breed en aansluitend aan de staartdekveren.

Zeer breed, vol, goed gerond en naar voren gedragen, diep en vol bevederd.

Klein, vrij hoog gedragen, de benedenzijde van de vleugel vrijwel horizontaal goed gerond, het benendeneinde van de vleugels geheel schuilgaande onder het zadelbehang.

Breed.

Vrij kort tot middellang, vol, goed gespreid, hoog genoeg gedragen om bij de hol oplopende lijn van de bovenrug en zadel aan te sluiten; sikkels kort, zijwaarts gespreid; staartdekveren talrijk, doch niet zo lang, dat deze de onderste staartstuurveren over de gehele lengte bedekken. De staartstuur-veren vormen, van achteren gezien, een wijd geopende, omgekeerde V, welke gesteund wordt door talrijke staartsteunveren.

Vol, goed ontwikkeld en vol bevederd.

Ruim middellang, krachtig, het bovenste gedeelte bedekt door de borstveren, dijkussens vol bevederd; hakken rijk bevederd met zachte, geronde veren, zonder gierhakontwikkeling.

Goed uit elkaar geplaatst, krachtig, van voldoende lengte om het geheel de gewenste hoogte te verlenen; krachtig bevederd aan de buitenzijde met naar buiten gerichte veren; vier krachtige tenen; buiten- en middentenen goed bevederd; loopbenen en tenen geel.

Vol bevederd.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.

Ernstige fouten

Gierhakken; gedeeltelijk onbevederde loopbenen; niet tot het einde bevederde buitentenen; onbevederde middentenen; geheel onvoldoende of te overvloedige en flodderige donsontwikkeling; te grote of slecht gevormde kopversierselen; smalle, zwakke bouw; te geringe grootte; anders dan gele beenkleur.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  4 – 5 kg

Haan:  32 mm

Hen:  3 – 4 kg

Hen:  27 mm

Kleurslagen:

Wit zwartcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 61 van de Algemene Kleurbeschrijving. Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening. Voetbevedering zwart met witte omzoming.

Wit blauwcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 62 van de Algemene Kleurbeschrijving. Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening. Voetbevedering blauw met witte omzoming.

Buff zwartcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 64 van de Algemene Kleurbeschrijving. Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening. Voetbevedering zwart met gele omzoming.

Buff blauwcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 65 van de Algemene Kleurbeschrijving. Het zadel van de haan zonder schachtstreeptekening. Voetbevedering blauw met gele omzoming.

Koekoek: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Meerzomig patrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 23 van de Algemene Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering bij de haan zwart, bij de hen grijsachtig geelbruin met zwarte zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en aan de rand van de veer lopend. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Meerzomig zilverpatrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 25 van de Algemene Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering bij de haan zwart, bij de hen staalgrijs met zwartgrijze zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en aan de rand van de veer lopend. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Meerzomig blauwpatrijs: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 24 van de Algemene Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering bij de haan blauw, bij de hen grijsachtig geelbruin met blauwe zoomstreepjes evenwijdig aan elkaar en aan de rand van de veer lopend. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Berken: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 40 van de Algemene Kleurbeschrijving. Loopbeen- en teenbevedering dofzwart tot staalgrijs. Bij de hen is enige donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Zwart: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving. Snavel geel tot donker hoornkleurig. Loopbenen en tenen geel; bij de hen is donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

Ernstige fouten: zichtbaar wit in het gevederte.

Zwart witgepareld: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 95 van de Algemene Kleurbeschrijving. Snavel geel tot donker hoornkleurig. Loopbenen en tenen geel; bij de hen is donkere aanslag op de loopbenen en tenen toegestaan.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

overzicht dwerghoenders