Horseman Kropper

c 02-17

GB 332

Land van oorsprong: Engeland.

Algemeen voorkomen: Middelgrote kropper met een niet te sterk opgerichte houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Ballon

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Middelgroot.

Middelhoog; niet te sterk opgerichte houding.

Ovaalrond.

Oranjerood tot rood. Bij bruinkleurigen lichte iris.

Smal, fijn van weefsel. De kleur conform de kleurslag.

Middellang; de kleur conform de kleurslag.

Middellang.

Fors en rood, afzettend in de taille.

Vlak, niet te sterk afhellend, naar de staart versmallend.

Middellang, vleugeldracht normaal.

Gesloten en vrij van de grond gedragen.

Middellang, krachtig.

Strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, dun, recessief rood, recessief geel;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver gekrast;

Ø  Blauw- en blauwzilver schimmel.

Ø  Meellicht geband; geleeuwerikt.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Fouten:

Te lang of te smal lichaam, te lange benen; te lage, te steile of horizontale stand; geen actie; kleine of “stijve” ballon; dunne benen; niet doorgekleurde snavel; witte veren bij gekleurde kleurslagen; losse bevedering.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Ballon

ü  Oogkleur

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:     8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen