Perzische Roller

c 03-17

D 861

Land van oorsprong: Klein Azië, Oost Turkije, Iran, Armenië.

Algemeen voorkomen: Enigszins gestrekt type met betrekkelijk lage stand, brede, licht hoog gedragen borst, lange onder de staart gedragen vleugels en dicht bevederde voeten.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

 

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

 

Benen

Bevedering

Enigszins gestrekt.

Tamelijk lage stand.

Kort, goed gerond, hoog voorhoofd; dikke nek.

Parelkleurig.

Smal en licht.

Middellang, licht hoornkleurig, bij wit blank, bij roodzilver hoornkleurig toegestaan, bijde donkere kleurslagen is snavelstip toegestaan.

Middellang, vol uit de schouders komend en naar de kop toe slechts weinig dunner wordend.

Vol.

Breed, enigszins hoog gedragen.

Breed, matig afhellend.

Lang, breed, onder de staart gedragen, bijna de grond rakend.

Minstens 14 brede en lange veren, losjes, licht hol en horizontaal tot licht opge-trokken gedragen, zonder gapingen.

Kort tot krap middellang; dicht bevederd, de tenen goed bedekt.

Goed ontwikkeld, iets los, maar glad.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, dun, geel; dominant rood, andalusisch blauw;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband en geelzilver geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver gekrast;

Ø  Zwart-, rood- en geel donkergetijgerd;

Ø  Zwart-, rood-, dun-, geel- en zilversprenkel;

Ø  Veelkleurig, kite.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Blauw met doorgekleurde rug; aan het vleugelpatroon moeten geen hoge eisen worden gesteld; de vleugelschilden zuiver;

Dominant rood met een intensieve kastanjerode kleur aan kop, hals en schilden; bij duivinnen is op de schilden een weinig kraspatroon toegestaan.

Andalusisch blauw: enige roest in de slagpennen is toegestaan.

Veelkleurig: op geelrode grondkleur verschillen gekleurde spikkels of éénkleurige veren met verschillende kleur.

Fouten:

Smal lichaam; te hoge stand; vlak of spits voorhoofd; erg onzuivere iris; donkere snavel, aangelopen ondersnavel; boven de staart gedragen slagpennen; minder dan 14 staartpennen; onbedekte tenen; slechte kleur of tekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Staartvorm en staartdracht

ü  Kop en oogkleur

ü  Bevedering

ü  Kleur en tekening

Ringmaat: 9 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Fokkers Frisia