Faverolles krielen

c 12-17

 

Herkomst: Omstreeks 1930 in Duitsland ontstaan.

Algemene indruk: Rechthoekig, gestrekt, breed en diep van bouw. Horizontale houding. Middelhoog gesteld. Volle baard en hals. Vijf tenen. Licht bevederd aan de buitenzijde van het loopbeen en aan de buitenteen.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

Snavel

Baard

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

Achterlijf

 

Dijen

Loopbenen

Tenen

 

 

 

Bevedering

Breed, diep en lang.

Vrij klein.

Klein, enkel, rechtopstaand.

Kort, stevig; wit van kleur met iets hoornachtige aanslag op de bovensnavel.

Volle, driedelige baard, die wangen, kin en keel geheel omsluit; laat de ogen vrij.

Nauwelijks ontwikkeld en geheel door de baard bedekt.

Klein, rood, door de baard bedekt.

oranjerood.

Stevig, middellang; dik door enigszins naar achteren gerichte veren.

Lang, breed, zonder kussenvorming; horizontaal gedragen; zadel eveneens breed.

Breed en diep, goed naar voren gedragen.

Goed opgetrokken, aansluitend en horizontaal gedragen

Breed.

Naar verhouding kort; goed gespreid en tamelijk vlak gedragen; vol bevederd met korte sikkelveren bedekt.

Vol en diep.

Vrij kort, vol doch niet te los bevederd. Geen gierhakken.

Middellang, goed uit elkaar geplaatst; licht bevederd; 5 tenen, de 5e teen duidelijk vrij van de 4e; beenbevedering matig ontwikkeld, zij bedekt de buiten-zijde van het loopbeen en het grootste deel van de buitenteen. Kleur: wit tot rose – wit.

Vol, doch goed aansluitend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.

Ernstige fouten

Smalle en/of korte bouw. Sterk afhellende holle of ronde rug, kussenvorming. Onvoldoende diepe of opgetrokken borst. Te hoge staartdracht. Hangvleugels.Onvoldoende baardontwik-keling. Anders dan vijf tenen. Verkeerde beenkleur. Gierhakken.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Iets grote kam, zware voetbe-vedering. Vergroeiing van de 5e en 4e teen.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  1200 – 1300 gram

Haan:  16 mm

Hen:  1000 – 1100 gram

Hen:  15 mm

Kleurslagen: Zalmkleur (DFR):

Kleur en tekening van de haan

Baard: zwart

Kop, hals- en zadelbehang: ivoorgeel. Aan weerszijden van de hals iets boven het midden, is een bruinrode vlek aanwezig.

Rug, schouders: bruinrood, gemengd met glanzend geelwit. Oude hanen hebben meer geelwit.

Vleugelband:  groenglanzend zwart

Grote slagpennen: zwart met een smalle witte zoom aan de buitenvaan.

Kleine slagpennen: binnenvaan zwart; buitenvaan wit. Bij een gesloten vleugel ontstaat een witte vleugeldriehoek.

Borst, buik en dijen: zwart.

Staart: stuurveren en sikkels: zwart; bovenste staartdekveren gedeeltelijk bruinrood.

Loopbeen- en buitenteenbevedering: zwart.

Donskleur: wit tot licht blauwgrijs.

Kleur en tekening van de hen

Baard: roomwit.

Kop, halskraag: bruinrood zonder zwart. Elke halsveer voorzien van een geelwitte omzoming en een lichte schacht.

Borst en dijen: geelachtig wit met enige rode gloed.

Buik en achterlijf: iets lichter dan de borst.

Rug en zadel, schouders, vleugeldekveren: gelijkmatig zalmrood, elke veer heeft een geelwitte omzoming en een lichte schacht.

Slagpennen: buitenvaan zalmkleur, binnenvaan grijszwart.

Staartstuurveren: zalmrood.

Loopbeen- en buitenteenbevedering: tarwe

Donskleur: blauwgrijs.

Ernstige fouten

Bont in borst en baard. Ongelijkmatige zalmkleur of te rode kleur bij de hen. Vrijwel ontbreken van de zoming bij de hen.

Zalmkleur blauwgetekend: Kleur en tekening van haan en hen, zoals hiervoor is omschreven bij zalmkleur. Het zwart in de tekening is verdund tot blauw door inwerking van een verdun-ningsfactor.

Zwart: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Blauw (gezoomd): Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 101 van de Algemene Kleurbeschrijving. Aan de zoming worden geen hoge eisen gesteld. Snavel en loopbenen vleeskleurig, iets donkere aanslag is toegestaan.

Koekoek: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Wit: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Wit zwartcolumbia: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 61 van de Algemene Kleurbeschrijving.

speciaalclub

overzicht dwerghoenders

overzicht hoenders