1.1 Niet gespreide basiskleuren

Blauw

Basispigment zwart

 

Blauw zwartgeband

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel #)

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden #)

Patroon #)

 

 

Slagpennen

Staart

 

Benen

 

Blauwgrijs

Oranje tot oranjerood

Blauwgrijs

Donkergrijs

Donker blauwgrijs met paarsrode en/of groene halsring

Blauwgrijs

Blauwgrijs

Licht, maar bij veel rassen is dit ongewenst.

Egale, licht blauwgrijze grondkleur, waarop zich het vleugelpatroon aftekent.

Twee donker blauwgrijze, bijna zwarte dwarsbanden, niet te breed (8-10 mm is ideaal), lang (tot aan de onderrand van de vleugel doorlopend) en bij vookeur op de rug van elkaar gescheiden.

Heel donker grijs, zo donker mogelijk.

Blauwgrijs met vóór het staarteinde op elke staartpen een heel donkere, ca 2 cm brede dwarsband. De buitenvanen van de buitenste staartpennen wit.

Boven het loopbeen gelijk aan de buikkleur. Bij de voetbevedering eveneens gelijk aan de buikkleur; de uiteinden van de lange voetveren donker blauwgrijs.

#) =

Bij rassen, waarbij een blanke snavel wordt verlangd, is, door het effect van de SMOKY-factor, de kleur van de vleugelschilden licht gewolkt en de aftekening van het vleugelpatroon minder scherp.

 

Blauw ongeband

Kleuromschrijving

Patroon

Als bij blauw zwartgeband, behalve:

Geen en ook geen aanduiding van vleugelbanden

 

Blauw gekrast

Kleuromschrijving

Patroon

Als bij blauw zwartgeband, behalve:

Aan weerszijden van de veerschachten een donkere vlek.

 

Blauw donkergekrast

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden

Patroon

 

Slagpennen

Staart

 

Benen

Zwartgrijs

Oranje tot oranjerood

Donker blauwgrijs

Donkergrijs

Donker zwartgrijs met paarsrode en/of groene glans.

Zwartgrijs

Blauwgrijs

Blauwgrijs.

Donker zwartgrijs door overheersend vleugelpatroon.

Elke vleugel- en schouderdekveer aan het uiteinde voorzien van een kleine lichte vlek. Deze vlekjes moeten duidelijk herkenbaar en onregelmatig over het schild verdeeld zijn.

Heel donker grijs, zo donker mogelijk.

Donker blauwgrijs met op elke staartpen een hele donkere, ca 2 cm brede dwarsband. De buitenvanen van de buitenste staartpennen wit.

Boven het loopbeen donkerder dan buikkleur.

 

Donker

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden

Patroon

 

Slagpennen

Staart

 

Benen

Dof zwart

Oranje tot oranjerood

Donker blauwgrijs

Donkergrijs tot zwart

Dof donker zwartgrijs met paarsrode en/of groene glans.

Dof donker zwartgrijs

Donker blauwgrijs

Donker blauwgrijs.

Egaal dof zwart (door maximale uiting van patroon).

Maximaal, waardoor nog nauwelijks opvallend. Deze kleur is de donkerste vorm van (ongespreid) blauw.

Egaal dofzwart.

Dofzwart. De dwarsband kan nog net herkenbaar zijn. De buitenvanen van de buitenste staartpennen licht.

Boven het loopbeen dofzwart.

Opmerking:

Blauw donkergekrast en donker worden vaak, vanwege het geringe verschil in kleur en patroon, in dezelfde klassen ingeschreven.

 

Blauw witgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie blauw zwartgeband

Wit, donkere bandzoom

 

Blauw witgeschubd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie blauw gekrast

Wit, donkere bandzoom, blauw “driehoekje”.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Blauw witschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie blauw donkergekrast

Wit, donkere zoom

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Donkerblauw witschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie blauw DONKERgezoomd

Wit, donkere zoom

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Blauw bronsgeband

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie blauw zwartgeband

Brons, donkere bandzoom

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Blauw bronsgekrast

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie blauw gekrast

Brons, donkere bandzoom, blauw “driehoekje”.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Donkerblauw bronsschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie blauw DONKERgezoomd

Brons, donkere zoom

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Donkerblauw bronsschild

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie DONKER. Brons op kop, hals en borst

Brons, nauwelijks of geen zoom.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Blauw rosegeschubd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie blauw gekrast

(“roestig”) roze, donkere bandzoom, blauw “driehoekje”.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

1.1 Niet gespreide basiskleuren

ROODzilver

(As-ROOD, “dominant rood”, “postduivenrood”)

opmerking

Roodzilver doffers, die een blauwe, blauw-, bruin-, of khakizilver ouder hebben, dus fok-onzuiver zijn voor as-rood, vertonen vaak donkere kleurspatten in de slag- en staartpennen. Dit kan overigens ook bij duivinnen voorkomen.

Afhankelijk van het effect van kleur beïnvloedende genen kan de asrode kleur variëren van helder, licht rossig- grijs via gewolkt askleurig tot een nog donkerder kleur.

 

Roodzilver geband

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel #)

Hals

 

 

Borst

Buik

Rug

Schilden #)

Patroon #)

 

Slagpennen

Staart

 

Benen

Heel licht rossig-grijs (äskleurig”), bij duivinnen dikwijls wat donkerder.

Oranje tot oranjerood

Roodachtig grijs

Donker rood-hoornkleurig

Wijnrood, onscherp overgaand in de kleur van de kop. De plaats van de overgang van kop- naar halskleur varieert van dicht onder de kop tot op de borst, soms in een nauwelijks aanwezige wijnrode borstvlek.

Wijnrood, geleidelijk overgaand in de buikkleur.

Rossig-grijs, bij duivinnen veelal blauwig.

Wit tot askleurig.

Askleurig: heel licht rossig-grijs.

Twee wijnrode dwarsbanden {niet te breed (8-10 mm is ideaal), lang (tot aan de onderrand van de vleugel doorlopend) en bij vookeur op de rug van elkaar gescheiden.}

Licht askleurig. De vanen wijnrode kleurvelden.

Licht askleurig. De schachten gekleurd en op de onderzijde van de staartpennen soms donkere vlekken, de “spiegels”.

Kleur bovenbenen gelijk aan de buikkleur.

#) =

Bij rassen, waarbij een blanke snavel wordt verlangd, is, door het effect van de SMOKY-factor, de kleur van de vleugelschilden licht gewolkt en de aftekening van het vleugelpatroon minder scherp.

 

Roodzilver ongeband

Kleuromschrijving

Patroon

Als bij roodzilver geband, behalve:

Geen en ook geen aanduiding van vleugelbanden

 

Roodzilver gekrast

Kleuromschrijving

Kop

Patroon

Als bij roodzilver geband, behalve:

Rood

Aan weerszijden van de veerschachten een donkere vlek.

 

Dominant rood

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden

Patroon

Slagpennen

Staart

 

Benen

Mahonierood

Oranje tot oranjerood

Donker roodgrijs

Donker rood-hoornkleurig

Mahonierood met paarsrode glans.

Mahonierood

Roodgrijs

Roodgrijs of nog lichter.

Mahonierood (door maximale uiting van patroon).

Maximaal ontwikkeld, waardoor het nog nauwelijks opvalt.

Licht askleurig. De vanen met wijnrode kleurvlekken.

Licht askleurig. Schachten gekleurd en soms op de onderzijde van de staartpennen donkere vlekken, de “spiegels”.

Kleur bovenbenen gelijk aan de buikkleur.

Opmerking:

Roodzilver donkergekrast en dominant rood worden vaak, vanwege het geringe verschil in kleur en patroon, in dezelfde klassen ingeschreven.

1.1 Niet gespreide basiskleuren

BRUINzilver

Door de gevoeligheid van de bruine kleur voor zonlicht ontstaan bij blootstelling kleurverschillen c.q. kleurafwijkingen op de schilden en vooral in de slagpennen.

 

Bruinzilver geband

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel #)

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden #)

Patroon #)

 

Slagpennen

Staart

 

Benen

Licht beigegrijs.

Lichte iris, naar pareloog neigend.

Licht beige grijs

Hoornkleurig

Licht beigegrijs met paarsrode glans.

Licht beigegrijs.

Licht beigegrijs.

Licht, maar bij veel rassen is dit ongewenst.

Hele lichtbeige grondkleur, waarop zich het vleugelpatroon aftekent.

Twee bruine dwarsbanden {niet te breed (8-10 mm is ideaal), lang (tot aan de onderrand van de vleugel doorlopend) en bij vookeur op de rug van elkaar gescheiden.}

Beigegrijs, zo donker mogelijk.

Licht beigegrijs met vóór het einde op elke staartpen een donkere, ca 2 cm brede dwarsband.

Boven het loopbeen gelijk aan de buikkleur.

#) =

Bij rassen, waarbij een blanke snavel wordt verlangd, is, door het effect van de SMOKY-factor, de kleur van de vleugelschilden licht gewolkt en de aftekening van het vleugelpatroon minder scherp.

 

Bruinzilver ongeband

Kleuromschrijving

Patroon

Als bij bruinzilver geband, behalve:

Geen en ook geen aanduiding van vleugelbanden

 

Bruinzilver gekrast

Kleuromschrijving

Patroon

Als bij bruinzilver geband, behalve:

Aan weerszijden van de veerschachten een donkere vlek.

 

Bruinzilver witgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie bruinzilver geband

Wit, bruine bandzoom

 

Bruinzilver witgeschubd

Lichaamskleur

Patroon

Zie bruinzilver gekrast

Wit, bruine bandzoom, crème “driehoekje”.

 

Bruinzilver bronsgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie bruinzilver geband

Brons, bruine bandzoom.

 

Bruinzilver bronsgekrast

Lichaamskleur

Patroon

Zie bruinzilver gekrast

Brons, bruine bandzoom, crème “driehoekje”.

 

Bruinzilver bronsschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie bruinzilver donkergezoomd

Brons, bruine zoom.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Bruinzilver bronsschild

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie DONKER. Brons op kop, hals en borst.

Brons, nauwelijks of geen zoom.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard