100.

Blauw (ongezoomd)

c 01-17

overzicht kleurslagen

Kleur van haan en hen

Bovengevederte, dons en schachten effen eenkleurig, helder, grijsachtig blauw; iedere veer kan een smalle, iets donkerder veerrand vertonen.

ü  Ernstige fouten

Geheel anders gekleurde veren; onegale kleur, roest, of grote zwartachtige vlekken, duidelijk waarneembare omzoming; te donkere sierveren.

o   Fouten

Gedeeltelijk miskleurige veren; te lichte veerkleur.