53.

Goudgeel zwartgezoomd

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

De zwarte tekening van goudgeel zwartgezoomd komt geheel overeen met die van de kleurslag goud zwartgezoomd maar is matzwart. De warm goudbruine veerkleur is bij deze kleurslag vervangen door warm goudgeel. Grote slagpennen: binnenvaan zwartbruin; binnenvaan goudgeel met zwart doormengd. Kleine slagpennen: goudgeel veerveld met duidelijke zwarte omzoming en een halvemaanvormige zwarte zoming aan het veereinde.

Donskleur: grijsachtig.

ü  Ernstige fouten bij de haan

Koperkleurige hals; onvoldoende borstzoming; veel te brede omzoming; goudgeel randje om de zwarte veerzoming; doorbreken van de schachtstreeptekening aan de punt van de halsbehang- en zadelbehangveren; slecht begrensde en onderbroken zoming; zeer onregelmatige zoming; veel bruin in de sikkels en bijsikkels; geheel zwarte veren in de flanken en op de dijen.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Lichte schachten; veel te brede omzoming; goudgeel randje om de zwarte veerzoming; doorbreken van de schachtstreeptekening in de halskraag; slecht begrensde en onderbroken zoming; zeer onregelmatige zoming; onvoldoende borstzoming; geheel zwarte veren in de flanken en op de dijen; tussen de veergroepen onderling sterk verschillende sterkte der omzoming.

o   Fouten bij haan en hen

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig; bovendien ongelijkmatige veerkleur; wit in vleugels en staart.