Saksische Maanduif

c 02-17

D 473

Land van oorsprong: Duitsland, Saksen; Polen, Silezië

Algemeen voorkomen: Krachtig, veredeld veldduiventype met bijna horizontale houding en goed ontwikkelde voetbevedering, ongekapt of met schelpkap.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Krachtig, veredeld veldduiftype.

Diepgesteld; bijna horizontale houding.

Langwerpig rond met matig hoog, gewelfd voorhoofd, ongekapt of met door rozetten begrensde schelpkap.

Donker of oranjekleurig.

Smal, bij geel licht, bij bruin donker.

Middellang, bij geel vleeskleurig, bij bruin donker hoornkleurig.

Middellang, aan de basis fors, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond, diep en naar voren gedragen.

Breed in de schouders, licht afhellend.

Krachtig met brede veren, vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Middellang, voetbevedering goed ontwikkeld met brede, zijwaarts groeiende veren, goed overbouwd, gerond, gesloten en aansluitend aan de gierhakken.

Rijk ontwikkeld, goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Bruin en geel.

Kleur en tekening:

Grondkleur van de bevedering ivoorkleurig, onderkleur licht gepigmenteerd. De maanvormige vlek op de onderhals en de vleugelbanden intensief bruin respectievelijk geel.

De halstekening halvemaanvormig, in het midden ca. 3 cm breed en dubbele lengte, boven en onder scherp begrensd, zonder gaping, naar beide zijden puntig uitlopend, niet in de nek doorlopend.

 Banden niet te breed, lang en gescheiden; zwakke kleur op de onderzijde van de staart en binnenvanen van de slagpennen is toegestaan.

Fouten:

Klein of kort lichaam; hoge stand; ongelijkmatige, te donkere, blauwachtige grondkleur; te kote of matte banden; aanzet van derde band; matte, doorgebroken of onscherpe maan; pigment in de overige halsbevedering; korte, sprietige, naar voren stekende, onregelmatige voetbevedering; slecht afgedekte rug; bij geel te donkere snavel; bij roodogige erg lichte oogkleur; smalle of scheve kap.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Grondkleur

ü  Vorm en kleur van maan en banden

ü  Voetbevedering

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  11 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Saksische kleurduiven