Duitse Showtippler

c 06-20

SBI: D / 840

Land van oorsprong: Duitsland

Algemeen voorkomen: Middelgrote, compacte duif, opgerichte houding en lage stand.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Keel

Hals

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

 

Bevedering

Compact.

Laag; opgerichte houding.

Goed gerond met hoog, maar niet naar voren gevuld voorhoofd.

Parelogen.

Smal, donker.

Middellang, krachtig, licht laagzichtig, met het voorhoofd een stompe hoek vormend; zwart.

Fijn.

Goed uitgesneden.

Kort, fors.

Breed, vol, naar voren en licht opgetrokken gedragen.

Breed, naar de staart toe versmallend; afhellend.

Krachtig, brede slagpennen; niet geheel tot het staarteinde reikend; vleugel-dracht normaal.

Kort, brede staartpennen; staartdracht normaal.

Krap middellang, krachtig, nagels gekleurd, bij lichtgetijgerd zijn ook lichte nagels toegestaan.

Strak, brede veren.

Kleurslagen:

Ø  Zwart en koper (éénkleurig)

Ø  Zwart- en koper lichtgetijgerd

Ø  Zwart- en koper donkergetijgerd, witte grondkleur

Ø  Zwart- en koper schildgetijgerd

Ø  Zwart en koper gebaard.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren”in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Eénkleurig koper: zuiver kastanjebruin. De buitenvanen van slag- en staartpennen donker tot zwart. Aan staartdek en staartinplanting is koper toegestaan.

Lichtgetijgerd: bij voorkeur regelmatig verdeelde tekening (niet vlekkig). Slag- en staartpennen noch geheel gekleurd noch geheel wit. Duiven met weinig witte respectievelijk gekleurde veren zijn noch licht- noch donkergetijgerd.

Donkergetijgerd: witte grondkleur bij voorkeur regelmatig verdeelde witte en gekleurde tekening. De baard, slag- en staartpennen en onderstaartdek (kiel) gekleurd.

Schildgetijgerd: gekleurd lichaam, alleen de schilden gelijkmatig getijgerd.

Gebaard: slagpennen en staart gekleurd en een gekleurde vlek onder de snavel (baard) 1-11/2cm lang, de ogen niet rakend. Een variëteit heeft gekleurde mantelpennen, de verdere bevedering wit.

Fouten:

Lang of smal lichaam; hoge stand; lange kop, smal of vlak voorhoofd, platte kop; dunne, spitse, horizontaal ingeplante of lichte snavel; onzuivere iris; grove of lichte oogrand; stierennek; bevederde voeten; lichte nagels (behalve bij lichtgetijgerd); losse bevedering, lichte, roetige of glansloze kleurgeheel koperkleurige of blauwe staart, witte slagpennen en/of staartpennen; verdere ernstige tekeningfouten.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, houding en standhoogte

ü  Kop en snavel

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat: 8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars A-D