99.

Zwart

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur van haan en hen

Bovengevederte groenglanzend zwart, dons dofzwart. Lichtere donskleur is toegestaan bij geelbenige rassen. Bij enkele rassen wordt bij uitzondering een staalblauwe glans verlangd of althans toegestaan.

ü  Ernstige fouten bij haan en hen

Ontbreken van iedere glans; miskleurige veren of rood in de sierveren; sterke violetkleurige tint in de sierveren of wit in het dons.

o   Fouten bij haan en hen

Geringe glans in de sierveren; kleine miskleurige vlekjes; iets te lichte donskleur, tenzij dit speciaal is toegestaan.

     

 

 

 


 

99a.

Zwartbont

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

Het zwart moet in alle veergroepen overheersen over het wit. De beste kleurverdeling wordt bereikt, indien er ongeveer tweemaal zoveel zwart als wit in het gevederte voorkomt. In staart- en slagpennen mag het wit naar verhouding wat sterker vertegenwoordigd zijn. Bij jonge dieren moet het zwart volkomen overheersen, terwijl bij oudere dieren meer wit aanwezig mag zijn.

ü  Ernstige fouten

Overwegend wit gevederte; rode of gele veren in enig deel van het gevederte.

o   Fouten

Onregelmatig tekeningbeeld.