THRIANTA

c 09-17

Pos.

Onderdeel

Punten

1.

Gewicht

10 punten

2.

Type, bouw en stelling

20 punten

3.

Pels en pelsconditie

20 punten

4.

Kop en oren

15 punten

5.

Dek- en buikkleur

15 punten

6.

Tussen- en grondkleur

15 punten

7.

Lichaamsconditie en verzorging

5 punten

 

TOTAAL

100 punten

 

 

Het land van oorsprong is Nederland. Is in Nederland erkend in 1971.

 

Genetische symbolen:

ABCDewy1y2

AbCDGwy1y2

---------------- (Int.)

---------------- (Duits)

ABCDewy1y2

AbCDGwy1y2

 

1. Gewicht : Het gewicht is 2,00 tot 2,75 kg.

Puntenschaal voor het gewicht:

 

Gew. (kg)

2,00 –  2,10

2,20 – 2,30

2,40 - 2,75

Punten

8

9

10

 

2. Type, bouw en stelling

Het type is gedrongen (typegroep C) met goed gevulde voor- en achterhand. De benen zijn kort en stevig. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel.

 

3. Pels en pelsconditie

De pels is van normale lengte, is dicht ingeplant, heeft een normale hoeveelheid onderhaar, is iets fijn van structuur en een goede glans.
Pelsconditie: zie het algemeen gedeelte.

 

4. Kop en oren

De kop is krachtig ontwikkeld met brede snuit, kaken en wangen. De oren zijn vlezig van structuur, relatief breed met lepelvormig afgeronde oortoppen, zijn goed behaard en worden V-vormig gedragen. De oorlengte bedraagt 8 – 10 cm, ideaal is 9 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam.

 

5. Dek- en buikkleur

De dekkleur is intens oranjerood. Deze kleur strekt zich egaal uit over het gehele lichaam. De kleur van de buik en de onderzijde van de staart zijn iets matter van tint. De oogringen zijn smal en iets lichter van kleur dan de dekkleur. De oorkleur is bruin tot donkerbruin. De nagels zijn hoorn- tot donkerhoornkleurig. De snorharen zijn oranjerood.

 

6. Tussen- en grondkleur

De intense oranjerode dekkleur zet zich zo ver mogelijk naar de haarbasis voort (tussenkleur). Hoe dieper het oranjerood zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter. De grondkleur is iets lichter dan de tussenkleur. De grondkleur is niet scherp begrensd.

 

7. Lichaamsconditie en verzorging : Zie algemene gedeelte.

 

Lichte fouten

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Iets lange pels. Iets dunne pels. Iets wijde oorstand. Iets rode dekkleur. Iets donkere dekkleur. Iets lichte dekkleur. Iets onregelmatige dekkleur. Iets ongelijke dekkleur. Enkele afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Enkele lichtgetopte haren. Iets lichte nuancering op de voorbenen. Iets donkere ticking op kop, oren of oorranden. Iets donkere ticking op dek. Iets lichtegekleurde kaakranden. Iets lichtgekleurde wangen. Iets brede oogringen. Iets lichte buikkleur. Iets lichte kleur onderzijde staart. Iets lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur. Enkele witte snorharen. Iets lichte tussenkleur. Iets smalle tussenkleur. Iets lichte grondkleur.
Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte.

 

Zware fouten

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Te lange pels. Gele dekkleur. Te rode dekkleur. Te onregelmatige dekkleur. Te ongelijke dekkleur. Geheel zwart omzoomde oren. Te veel donkere ticking. Te veel afwijkend gekleurde haren of haartoppen. Te lichtgekleurde kaakranden. Te lichtgekleurde wangen. Witte strepen op voorbenen. Geheel of gedeeltelijk witte buikkleur. Witte onderzijde staart. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur. Te veel witte snorharen.Te fletse (lichte) tussenkleur. Te lichte grondkleur. Blauwe grondkleur.
Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte.

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen

projectCH2018