Sulmtalers

   

Herkomst: Ontstaan in Oostenrijk (Stiermarken) uit kruisingen van landhoenders (Altsteirer) met Cochins.

Algemene indruk: Een middelzwaar, diep gesteld, min of meer rechthoekig gebouwd hoen met diepe borst. Vrij losse bevedering, voorzien van een nekkuifje.

Vormbeschrijving

Romp

 

Kop

Kam

 

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

 

Hals

Rug &

Zadel

 

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Zeer volle, brede, diepe bouw, slechts weinig afhellend naar de staart. Witte huid.

Middelgroot, niet grof, voorzien van een kleine nekkuif; gezicht levendig rood.

Enkel, nauwelijks middelgroot, regelmatig, niet te diep getand, recht en recht-op, kamhiel loopt iets op; rood. Minder strakke belijning in kamfront is toege-staan.

Stevig, vrij kort; vleeskleurig wit met een licht hoornkleurige aanslag op de bovensnavel.

Middelgroot, gerond; rood.

Middelgroot, ovaal; wit; bij zeer zware dieren is wit met rood toegestaan.

Oranjerood.

Middellang, rechtop gedragen; halsbehang goed ontwikkeld.

Rug breed in de schouders, vrij lang; zadel breed zonder kussenvorming, zadelbehang goed ontwikkeld. De rug wordt slechts weinig afhellend gedragen.

Zeer diep, breed, gewelfd en goed naar voren gedragen.

Middelgroot, aanliggend en vrijwel horizontaal gedragen.

Breed en aangesloten.

Vol, breed, middelhoog tot hoog en tamelijk gespreid gedragen, voorzien van middellange, goed gebogen sikkels en goed ontwikkelde bijsikkels.

Breed en vol.

Stevig, maar weinig uit de lichaamsbevedering te voorschijn komend, vrij kort, goed uit elkaar geplaatst.

Loopbenen vrij kort, niet grof, glad geschubd; vier middellange tenen; vleeskleurig wit tot rose-wit.

Vol, donsrijk, niet te vast aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken de volgende verschillen: De nekkuif van de hen is halfrond en is groter en voller dan die van de haan. Het kamfront van de hen vertoont een dubbele vouw. De hen draagt de middellange staart middelhoog en enigszins gespreid en iets meer open dan landhoenders.

Ernstige fouten

Ondiepe, smalle bouw; vlakke borst; te korte rug; te hoge of te lage beenstelling; ontbreken van de kuif; grove of miskleurige loopbenen, geheel rode oorlellen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  3 – 4 kg

Haan:  18 mm

Hen:  2,5 – 3,5 kg

Hen:  16 mm

Kleurslagen:

Tarwe:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 28 van de Algemene Kleur-beschrijving, met dit verschil, dat de kleur van het hals- en zadelbehang roodbruin van grondkleur is. Enige bruine tekening in de borst is toegestaan. De nekkuif is roodbruin.

Bij de hen is in de roodbruine halskraag geringe dofzwarte tekening toegestaan, evenals een over het geheel wat donkere tint. De nekkuif is licht tarwe.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia