Shamo’s

   

Herkomst: In Japan gefokt uit vechthoenders afkomstig uit India

Algemene indruk: Een zwaar, sterk bespierd, hooggesteld vechthoen met zeer opgerichte houding, brede, aan de boeg afstaande schouders en roofvogelachtige kop. Zeer temperamentvol.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

 

Kam

 

Snavel

Kinlellen

 

Oorlellen

Ogen

Hals

 

 

 

Rug & Zadel

Borst

 

Vleugels

Schouders

 

 

Staart

 

Achterlijf

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

 

Bevedering

Breed van voren, naar achteren smaller wordend, opgericht gedragen.

Middellang, zeer breed, schedel sterk gewelfd, zware wenkbrauwen, waar-door de ogen diep in de oogkassen liggen.

Kleine erwtenkam, die op het voorhoofd geplaatst is met een korte doorn, die de neklijn volgt; rood.

Kort, zeer stevig, sterk gekromd; geel of hoornkleurig.

Zeer klein of ontbreken geheel. Sterk ontwikkelde, naakte keelwam, die tot de bovenhals reikt.

Zeer klein; rood.

Parelwit tot oranjegeel.

Zeer lang en soepel, wordt rechtop, slechts weinig gebogen gedragen; halsbehang kort en spaarzaam ontwikkeld, omsluit alleen de bovenhals van achteren en opzij, bereikt de schouders niet. Bevedering vormt een zgn. stierenbek.

Breed, lang en vlak; zadelbehang spaarzaam en zeer kort.

Breed, weinig naar voren gedragen; hals, borst en dijen vormen een vrijwel rechte, verticale lijn.

Groot, niet voorbij het lichaam stekend, goed aangesloten gedragen.

Breed, hoekig en hoog aangezet en wat uitstaand gedragen, zeer spaarzaam bevederd, waardoor de huid zichtbaar is op het schoudergewricht.

Nauwelijks middellang, enigszins samengevouwen en afhangend gedragen; sikkels matig ontwikkeld, vrij smal en niet sterk gebogen.

Weinig ontwikkeld, goed opgetrokken, kort dons.

Ruim middellang, goed uit elkaar geplaatst, zwaar bespierd, treden vrijwel over hun gehele lengte uit de buikbevedering te voorschijn.

Ruim middellang, zeer krachtig, fijn geschubd; vier tenen, de achterteen relatief klein en goed naar achteren geplaatst; rechte sporen; geel; bij donkere variëteiten is aanslag toegestaan; voetzolen geel.

Zeer hard en krap, goed aansluitend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.  De houding van de hen is minder opgericht.

Ernstige fouten

Onvoldoende grootte; smal van bouw; slappe spieren; losse bevedering; horizontale houding; smalle schouders; korte hals; lange kop en/of snavel; laag gesteld.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  4 – 6 kg

Haan:  22 mm

Hen:  2,5 – 4 kg

Hen:  20 mm

Kleurslagen:

Tarwe:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 28 van de Algemene Kleur-beschrijving. De kleur van het hals- en zadelbehang van de haan is echter warm donkerrood. De halskraag bij de hen is donker warm bruinrood. Borst, buik en dijen zijn licht bruinachtig tarwegrijs. Rug, vleugels en staart zijn donkerder met een meer bruinachtige tint.

Zwart roodhalzig:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 42 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Zwart zilverhalzig:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 47 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Wit

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Blauw (gezoomd)

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 101 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Roodporselein:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 92 van de Algemene Kleur-beschrijving, met dien verstande, dat ook de grondkleur van de hals levendig bruinrood is, zoals aangegeven voor de kleur van het zadelbehang. In de borst, dijen en vleugelband wordt meer zwart toegestaan en in de vleugels en staart meer wit. In het algemeen wordt de tekening en kleurverdeling wat minder scherp afgebakend verlangd, dan bij roodporselein omschreven. Ook de hen is minder precies afgetekend. De vleugelpennen vertonen iets meer wit dan het overige gevederte.

Zwart

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Koekoek

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Zilvertarwe:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 31 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Noot

Bij het beoordelen van Shamo’s moet er rekening mee worden gehouden, dat deze voor alles vormvogels zijn. Kleur en tekening komen pas op de tweede plaats, echter met dien verstande, dat dieren, die teveel van de standaardkleur afwijken daarvoor enigszins in predicaat teruggezet worden.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia