Pommerse Oogkleptuimelaar

c 06-17

D 817

Land van oorsprong: Duitsland, Pommern.

Algemeen voorkomen: Middelgroot, de indruk van een goede vlieger; opvallend zijn de oogkleppen. Middelhoge stand en bijna horizontale houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

 

 

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Middelgrote duif met oogkleppen; vliegtype.

Middelhoog; nagenoeg horizontale houding.

Smal, met licht geronde, door de oogkleppen breed lijkend voorhoofd. Volle hoog aangezette, door hoogzittende rozetten begrensde schelpkap met goede aansluiting aan de strak zittende, manenachtige halsbevedering. Boven de ogen over de hele ooglengte minstens ½ cm brede, afstaande, het zicht naar voren niet belemmerende oogkleppen.

Parelkleurig.

Glad; smal, egaal rood.

Middellang, bij wit , rood en zwart roze-vleeskleurig, bij de andere kleurslagen licht hoornkleurig ( bij voorkeur roze-vleeskleurig). Behalve bij wit is bovensnavelstip is toegestaan.

Middellang, slank.

Goed uitgesneden.

Goed gerond.

Licht afhellend.

Middellang; vleugeldracht normaal.

Middellang; staartdracht normaal.

Middellang.

Strak aanliggend, glad.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, aszilver en platina;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband;

Ø  Zwart witpen.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Bij blauw en roodzilver is een iets lichtere rugkleur toegestaan.

Bij platina verschillen doffers en duivinnen geslachtsgebonden van kleur. Doffers zijn lichtgrijs, duivinnen donkergrijs met donkerder slagpennen en staart. Iets donkere zoming en licht koperkleurige halsbevedering zijn toegestaan.

Witpen: aan elke vleugel 7 – 10 aaneengesloten witte buitenste slagpennen; niet te grote witte aarsvlek toegestaan.

Fouten:

Grof lichaam of kop; steil voorhoofd, keelwam; onderbroken, laag aangezette kap, ontbrekende rozet(ten); te kleine of eenzijdig aanwezige oogklep(pen); keep tussen kap en halsbevedering; bleke oogranden; gekleurde vlekken in de halsbevedering; ernstige afwijkingen in kleur of tekening; witte rug.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kap en oogkleppen

ü  Kop en snavel

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:  7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Fokkers Frisia