Denizli kraaiers

   

Herkomst: Oud langkraaierras uit Voor-Azië.

Algemene indruk: Een tamelijk hoog gesteld hoen van het landhoen type met duidelijk herkenbare vechthoender inslag. Opgerichte houding met rechte, aflopende ruglijn en enigszins krappe bevedering. De hanen brengen een veel langgerekter kraaigeluid voort dan hanen van andere rassen.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

 

Kam

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Walsvormig, slank en gespierd, aflopend naar achteren.

Brede schedel met iets overhangende wenkbrauwen; gezicht rood met kleine veertjes bezet.

Middelgroot, recht en rechtop, fijn van weefsel; 5 tot 6 diep ingesneden kam-tanden.

Lang, krachtig; donker hoornkleurig.

Middellang, fijn van weefsel, helderrood.

Vrij klein, fijn van weefsel; helderrood, iets wit erin toegestaan.

Diepliggend; donkerbruin.

Tamelijk lang en rechtop gedragen; halsbehang krap bevederd.

Middellang, recht met een flauwe welving; aflopend; smaller wordend naar het zadel. Zadel krap bevederd.

Enigszins hoog gedragen en iets gewelfd.

Hoog aangezet; evenwijdig gedragen aan de ruglijn.

Breed; iets opgetrokken gedragen.

Ongeveer in een rechte hoek met de rug en matig gespreid gedragen; brede sikkelveren doch weinig bijsikkels.

Weinig ontwikkeld.

Ruim middellang en goed zichtbaar; krap bevederd.

Donkergrijs tot zwart; lang en krachtig;

vier goed uit elkaar geplaatste tenen.

Goed aangesloten.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken een meer horizontale houding van de hen met een iets lagere beenstelling. De dijbenen zijn iets minder zichtbaar, terwijl de borst, romp en buik voller en meer gerond zijn. Het achterste gedeelte van de kam mag bij de hen iets naar een zijde omvallen.

Ernstige fouten

Smalle kop; smalle snavel; geheel witte oorlellen. Horizontale houding; te stompe staartdracht; smalle schouders; te korte rug; dunne loopbenen en te lage beenstelling. Vlakke borst bij de hen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  2,5 – 3 kg

Haan:  20 mm

Hen:  2 – 2,5 kg

Hen:  18 mm

Kleurslagen:

Zwart: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving, maar het bovengevederte is fluweelzwart.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia