70.

Rood

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van de haan

Kop, halsbehang, schouders, rug en zadelbehang: levendig glanzend warm dieprood.

Staart: stuurveren zwart; sikkels en kleine sikkels diep groenglanzend zwart; staartdekveren nagenoeg geheel groenglanzend zwart, naarmate deze het zadelbehang naderen neemt de rode omranding in breedte toe.

Vleugels: grote slagpennen: binnenvaan dieprood; buitenvaan zwart met een smalle rode omranding. Kleine slagpennen: buitenvaan rood, het rood moet voldoende rondom het veereinde lopen teneinde een rood vleugeleinde te tonen bij gesloten vleugel. Het rood van de binnenvaan neemt toe naarmate de kleine slagpennen meer naar binnen zijn gelegen; het overige gedeelte van de kleine slagpennen zwart; duimveren zwart, rood gerand; veren het dichtst bij het lichaam rood aan de oppervlakte, zodat de vleugel, wanneer gesloten, een gelijkmatige warme dieprode kleur toont; vleugeldekveren glanzend warm dieprood.

Borst en buik: glanzend warm dieprood.

Achterdeel: donkerrood.

Donskleur bij alle rood gekleurde veren: rood.

·       Kleur en tekening van de hen

Kop: glanzend dieprood.

Hals: halskraag warm dieprood. De onderste halskraagveren vertonen een duidelijke zwarte veertip; veren aan de voorzijde van de hals warm dieprood.

Schouders, rug, zadelkussen: warm dieprood.

Staart: stuurveren zwart waarbij enig rood in de bovenste veren is toegestaan.

Vleugels: grote en kleine slagpennen: geheel gelijk aan die van de haan; vleugeldekveren: warm dieprood.

Borst, buik, dijen, flanken en achterdeel: warm dieprood.

Donskleur bij alle rood gekleurde veren: rood.

Opmerking:

Bovengevederte glanzend warm dieprood, behalve daar waar in de standaard zwart wordt verlangd: de veren vrij van lichte schachten, meelachtige aanslag of fijne zwarte pepering; hoe geringer kleurverschil er is bij de haan, tussen hals- en zadelbehang en schouders enerzijds en borst, buik en dijen anderzijds en tussen halskraag en het overige rode gevederte bij de hen, hoe beter.

ü  Ernstige fouten bij haan en hen

Ongelijkmatige, te lichte of glansloze kleur; belangrijk onderling verschil in kleurdiepte tussen verschillende veergroepen; schachtstreeptekening in hals- en zadelbehang bij de haan; zwart in vleugeloppervlak, borst of rug; wit in enig deel van het gevederte; grijszwarte donskleur in enig deel van het gevederte; koperkleurige weerschijn.

ü  Fouten bij haan en hen

Zeer geringe afwijkingen in kleur en tekening; ontbreken van de zwarte eindstip aan de onderste veren van de halskraag bij de hen.

     

 

 

 


 

70a.

Roodbont

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van de haan en de hen

Roodbont is roodpel met over het gehele lichaam zo scherp mogelijk begrensde witte veerpunten, zowel bij de haan als bij de hen. Aan de pelling bij de hen worden minder hoge eisen gesteld dan bij de andere gepelde kleurslagen. Bij oudere dieren is een iets grotere witte veerpunt toegestaan.

ü  Ernstige fouten

Te veel zwart of geheel verwaterde tekening; te lichte grondkleur.

o   Fouten

Lichte veerschachten; niet scherp belijnde bonttekening; iets te lichte grondkleur.

 


 

70b.

Roodpel

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

De groenzwarte tekening is in alle delen van het gevederte gelijk aan die van de goudpel. [)e grondkleur is zo gelijkmatig mogelijk diep warm roodbruin in de sierveren van hals, zadel en schouders, vleugels, borst, buik en dijen van de haan.

Bij de hen is een iets lichtere grondkleur toegestaan, doch deze moet in ieder geval roodbruin zijn, zonder te lichte of tarwegrauwe tint. Iets meer oplopen van de peltekening in de bovenborst van de hen is toegestaan.

Donskleur: blauwgrijs

ü  Ernstige fouten bij de haan

Sterk ongelijkmatige grondkleur; te lichte grondkleur; te donker in hals- en zadelbehang en schouders; te brede of zeer onregelmatige omzoming van sikkels of staartdekveren; ontbreken van de sikkelomzoming; zwart in borst en buik.

o   Fouten bij de haan

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Veel te lichte of veel te donkere grondkleur of ongelijke grondkleur; grove of zeer onregelmatige peltekening; onvoldoende kleurdiepte en scherpte van de peltekening; onvoldoende peltekening in de borst.

o   Fouten bij de hen 

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig; grondkleur in de peltekening.