Texan Pionier

c 02-17

 

Land van oorsprong: USA

Algemeen voorkomen: Compact lichaam met opvallend brede borst; middelhoge stand, horizontale houding; bevedering van de geslachten verschilt in kleur (faded factor). Gewicht 800 – 950 gram

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

Borst

 

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Compact, breed type.

Middelhoog; horizontale houding.

Klein, gerond, rechtop gedragen.

Oranjekleurig, bij doffers lichter toegestaan.

Smal.

Middellang, slank; bij donkerkleurige doffers licht hoornkleurig tot donker zonder kleurspatten; bij lichtkleurige doffers vleeskleurig, bij duivinnen hoorn-kleurig tot donker.

Weinig ontwikkeld.

Middellang, vol uit de romp tredend en naar boven toe dunner.

Zeer breed, breder dan de diepte van het lichaam, rond, licht opgetrokken en naar voren gedrukt gedragen.

Breed in de schouders, naar achteren toe sterk spits toelopend, licht afhellend.

Krachtig; de vleugelboegen goed afgedekt; vleugeldracht normaal.

Niet te lang, heel smal; horizontaal gedragen, goed gesloten.

Middellang, breed ingeplant, fijne beenderen.

Strak aanliggend, brede veren, kort.

Kleurslagen:

Ø  Doffers: donker kenkleurig, licht kenkleurig en geel kenkleurig.

Ø  Duivinnen: bleek dominant rood, bleek blauw zwartgeband en –gekrast, bleek roodzil-ver geband en –gekrast, bleek bruinzilver geband; bleek recessief rood.

Kleur en tekening:

Doffers: door de geslachtgebonden dubbele erffactor voor bleek (faced).

Donker kenkleurig: overwegend wit, de hals licht gekleurd of met kleurspatten, maar geen banden.

Licht kenkleurig: overwegend wit; de hals gekleurd met gekleurde spatten; ook op het verdere lichaam toegestaan; maar geen banden.

Geel kenkleurig: gelige lichaamskleur inclusief slagpennen en staart. De kleur wordt met toenemende leeftijd donkerder.

Duivinnen: door de enkelvoudige erffactor voor faded zijn de kleuren niet intensief en lijken verwaterd; vleugelpatroon ietwat verbleekt en onscherp. Recessief rood met egale verbleekte licht rode kleur op lichaam, slagpennen en staart; lichtgewolkte schildkleur is toegestaan.

Fouten:

Te smal te lang of te klein lichaam; te hoge of te diepe stand; grove of hoekige kop; rode of grove oogranden; dikke bovenhals; sterk van horizontaal afwijkende staartdracht; zeer slappe vleugeldracht; losse bevedering.

Doffers donker kenkleurig: ontbrekende kleur, banden; gekleurde slag- of staartpennen.

Doffers licht kenkleurig: onzuivere snavelkleur, geheel witte bevedering, banden, gekleurde slag- of staartpennen.

Doffers geel kenkleurig: gevlekte snavel, niet gelige bevedering, inclusief slagpennen en staart.

Duivinnen: te lichte oogkleur; niet verwaterde kleur of vleugelpatroon; lichte rand om de pupil; bandvorming nij zwart.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop en ogen

ü  Kleur

Ringmaat:   10 mm.

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven