36.

Witcitroenkwartel

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij kwartel. Alle zwart van de lichaamsbevedering bij kwartel is hier vervangen door wit; het goud in geel en het bruin en geel in citroengeel.

ü  Ernstige fouten bij de haan

Te bleke of bruinachtige borst, te donker in de gele en citroengele veerpartijen; ontbreken van de vleugeldriehoek.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Veel te lichte borstkleur; te brede of te weinig zoming op rug-, zadel-, staartdek- en vleugeldekveren; veel te lichte kleur op de vleugels.

o   Fouten bij haan en hen

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend