Hessische Kropper

c 02-17

D 317

Land van oorsprong: Duitsland, Hessen.

Algemeen voorkomen: Trotse, opgerichte houding, compact lichaam met bij het lichaam passende ballon en vloeiend verlopende lichaamsbelijning. Het lichaam moet vanaf de aanzet van de ballon tot aan de dijen van opzij gezien de vorm van een brede rechthoek tonen. De achterpartij mogelijk 1/3 van de totale lengte.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

 

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

Ballon

 

Borst

 

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Compact type; trots uitstralend.

Midden laag; opgerichte houding.

Rond, voorhoofd licht gewelfd.

Iris donker oranje tot rood; bij wit en gemonnikt donker.

Smal en afhankelijk van de veerkleur licht of grijs, zwart respectievelijk zwartgrijs.

Middellang, krachtig; bij eenkleurig, sproetkop, licht- en donker getijgerd met zwarte kleur zwart, met blauwe kleur donker; bij zilvers en de gekraste daarvan hoornkleurig, bij alle andere kleurslagen licht.

Weinig ontwikkeld en fijn.

Lang.

Naar alle zijden goed gerond, de grootste omvang aan voor- en bovenkant, soepel gedragen. Kropbevedering goed aanliggend.

Bij opgeblazen ballon kort lijkend, tamelijk breed, goed gerond met lang borstbeen.

Lang, breed, afhellend.

Middellang, tot 2 – 3 cm voor het staarteinde reikend; vleugeldracht normaal.

Niet te lang en breed, bijna de grond rakend; staartdracht normaal.

Middellang, krachtig; de dijen zichtbaar, door de buikbevedering gedeeltelijk bedekt. Nagelkleur conform de snavelkleur.

Goed ontwikkeld, strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, geel, blauw ongeband; blauwzilver ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver gekrast;

Ø  Zwart-, rood-, geel- en blauw sproetkop;

Ø  Zwart-, rood-, geel- en blauw sproetkop met vleugelrozetten;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw zwartgeband-, blauwzilver donkergeband-, roodzilver geband- geelzilver geband-, roodzilver gekrast- en geelzilver gekrast gemonnikt;

Ø  Zwart-, rood-, geel- en blauw licht getijgerd;

Ø  Zwart-, rood-, geel- en blauw donker getijgerd;

Ø  Blauw schimmel (zwartgeband).

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Blauw met licht helder blauw, blauw-, rood- en geelzilver met schone, niet gewolkte schilden. Banden zuiver, smal en lang; de gekraste met gelijkmatige krastekening; bij blauwzilver gekrast is de kleur van de Coburger Leeuwerik na te streven.

Sproetkop: aan de kop op gekleurde grondkleur een fijne witte tekening.

Sproetkop met vleugelrozetten: op de schilden dicht bij de vleugelboeg enkel witte veertjes.

Licht getijgerd: zie specificatie in Kleurenblok.

Donker getijgerd: zie specificatie in Kleurenblok.

Gemonnikt: Kop en aan elke vleugel 6 – 9 aaneengesloten buitenste slagpennen wit.

Fouten:

Te klein lichaam; te korte hals; te lage stand; te weinig actie; te grote of scheve ballon, buikblazen; te lange slagpennen en/of staart; niet correcte vleugeldracht; slechte kleur en/of tekening; rode oogranden; afwijkende snavelkleur; veren aan de voeten; lichte nagels bij zwart, blauw en blauw gekrast. Bij blauwschimmel: zichtbare derde band of ontbrekende banden.

Te zwakke, te sterke of erg onregelmatige halstekening; erg onzuivere schildkleur, witte buik, witte dijen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Hals- en beenlengte

ü  Borstdiepte en -breedte

ü  Ballon

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:    9 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen