Rshewer Tuimelaar

c 03-17

RUS(D) 866

Land van oorsprong: Rusland, de stad Rshev.

Algemeen voorkomen: Middelgroot, slank; lage stand, licht afhellende houding; kaalbenig. Kenmerkend is de wat hoog gedragen staart met bandtekening.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

 

Benen

Bevedering

Middelgrote duif met iets hoog gedragen staart.

Laag; licht afhellende houding.

Door de platte schedel en hoog en breed voorhoofd bijna dobbelsteenvormig, maar met afgeronde kanten. Gladkoppig of met schelpkap.

Groot, levendig, donker.

Glad, tamelijk breed, bleek tot roomkleurig.

Krap middellang, dik en stomp, iets naar beneden gericht; licht.

Glad.

Middellang, aan de basis krachtig.

Goed uitgesneden.

Breed, gerond en enigszins naar voren gedragen.

Lang, afhellend.

Lang, onder de staart gedragen, maar in geen geval over de grond slepend.

Lang, 12 tot 16 pennen; licht opgetrokken en enigszins gespreid gedragen. Stuitklier kan ontbreken.

Kort, voeten onbevederd.

Glad, vast aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Rood en geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Rood in lichtere of donkere tint; het donkere rood heeft de voorkeur. Tekening eksterachtig. Gekleurd: voorhoofd, schedel, achterhoofd, hals, borst, schouders, rug en staart. Wit: een smalle strook rond de ogen, de wangen, een niet te grote baard onder de snavel, vleugels, buik en dijen. Voor het gekleurde einde op alle staartpennen een zo mogelijk scherpbegrensde zuiver witte staartband.

Fouten:

Geheel ronde of erg lange kop; dunne, spitse of lange snavel; rode of grove oogranden; slechte houding, erg hoge stand; sterk onregelmatige of onzuivere staartband; wit voorhoofd, witte nek, gekleurde wangen, zeer grote baard, witte of bonte onderrug, witte of gekleurde staartpennen, wit in het onderstaartdek, overtekende vleugel(s), kleur aan buik of dijen, te matte of blauw-achtige kleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop en snavelvorm

ü  Vleugel- en staartdracht

ü  Staartband

ü  Kleur en tekening van de overige bevedering

Ringmaat: 7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Fokkers Frisia